TAUING: Motorhavari

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Før tauing må girkassen settes i nøytral, rattlåsen låses opp og parkeringsbremsen frigjøres.

Hvis kjøretøyet har automatisk girkasse, og hvis det ikke er mulig å sette girspaken i N, må du kontakte en autorisert forhandler.

Låse opp rattstammen

Sett nøkkelen i tenningen, eller trykk på startknappen i to sekunder mens du har kortet på deg (kjøretøyavhengig).

Flytt girspaken til nøytral igjen (stilling N for kjøretøyer utstyrt med automatisk girkasse).

Rattet låses opp og tilbehørsfunksjonene er tilgjengelige. Du kan bruke alle lysene (retningslys, bremselys osv.). Om kvelden må lysene på kjøretøyet være på.

Når tauingen er fullført, trykker du to ganger på startknappen (kjøretøyavhengig) (fare for å tømme batteriet).

Hastigheten angitt av gjeldende lovgivning for tauing må alltid følges. Hvis du tauer et annet kjøretøy, må du passe på at du ikke overstiger tillatt tauevekt for kjøretøyet ditt. VEKTER (I KG).

Tauing av et kjøretøy med automatisk girkasse

Kjøretøyet må enten transporteres på en tilhenger, eller taues med forhjulene løftet opp fra bakken.

I unntakstilfeller kan det taues med alle fire hjulene på bakken. Det må bare taues i retning forover og med girspaken i nøytral N. Det må ikke taues mer enn ca. 80 km, og ikke hurtigere enn 25 km/t.

Ikke ta ut nøkkelen fra tenningsbryteren, eller la kortet være igjen i kjøretøyet under tauing (kjøretøyavhengig).

Fare for at rattstammen låses.

Hvis spaken sitter fast i P selv om du trykker inn bremsepedalen, kan spaken utløses manuelt.

For å gjøre det, må du løsne sokkelen til girspaken og sette inn et verktøy (med en stiv stang) i sporet 1. Trykk samtidig inn knappen 2 for å løsne spaken.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

Når motoren er stanset, fungerer ikke lenger servostyringen og servobremsen.

Bruk bare de fremre 3 og bakre 6 tauepunktene

(du må aldri bruke drivakslene eller andre deler av kjøretøyet)

Disse tauepunktene kan bare brukes til tauing. Bruk dem aldri til å løfte kjøretøyet direkte eller indirekte.

Tilgang til tauepunkter

Fremre tauepunkt 3

Trykk på sone A og hold den inne mens du trekker i sone B for å åpne klaffen 4.

Bakre tauepunkt 6

Trykk på sone C og hold den inne mens du trekker i sone D for å åpne klaffen 7.

Skru inn slepeøyet 5 for hånd så langt som mulig.

Bare 5 slepeøyet må benyttes VERKTØY.

Ikke la verktøyene være usikret inne i kjøretøyet. De kan løsne ved bremsing.

Påse at slepeøyet er boltet riktig.

Fare for å miste objektet som taues.

- Bruk en stiv slepestang. Hvis du bruker et slepetau eller en kabel (der dette er tillatt), må det være mulig å bremse kjøretøyet som taues.

- Du må ikke taue et kjøretøy hvis det ikke er kjørbart.

- Unngå å akselerere eller å bremse brått ved tauing, da dette kan føre til skade på kjøretøyet.

- Uansett bør du ikke kjøre hurtigere enn ca. 50 km/t.