Tilbake til listen

DEKKTRYKKSETT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Settet kan brukes til å reparere dekk når mønsteret A har blitt skadet av gjenstander som er mindre enn 4 mm. Det kan ikke brukes til å reparere alle typer punkteringer, som kutt som er større enn 4 mm, eller kutt i siden på dekket B

Sørg også for at hjulfelgen er i god stand.

Ikke dra ut gjenstanden som er årsaken til punkteringen, hvis den fortsatt sitter i dekket.

Ikke forsøk å bruke reparasjonssettet hvis dekket har blitt skadet som følge av å kjøre med en punktering.

Du bør derfor kontrollere tilstanden på dekkets sider nøye før du kjører.

Kjøring med dekk som ikke har nok luft, er flate eller punkterte, kan være farlig og kan gjøre det umulig å reparere dekket.

Denne reparasjonen er midlertidig

Et dekk som har blitt punktert, må alltid undersøkes (og repareres når det er mulig) av en spesialist så snart som mulig.

Når du skal skifte ut et dekk som har blitt reparert med dette settet, må du si ifra til spesialisten.

Når du kjører, kan du kjenne vibrasjoner på grunn av reparasjonsproduktet som er sprøytet inn i dekket.

Settet er bare godkjent for å pumpe dekk på det kjøretøyet som utstyret opprinnelig ble levert med.

Det må aldri brukes til å pumpe dekk på andre kjøretøy eller på andre gjenstander som kan pumpes opp (gummiring, gummibåt osv.).

Unngå å søle på huden når du håndterer flasken med reparasjonsproduktet. Hvis dråper lekker ut, må du skylle dem av med rikelig med vann.

Oppbevar reparasjonssettet utilgjengelig for barn.

Ikke kast den tomme flasken ut i naturen. Lever den tilbake til din godkjente forhandler eller til en gjenvinningsstasjon.

Flasken har begrenset brukstid som er merket på etiketten. Sjekk utløpsdatoen.

Kontakt en godkjent forhandler for å skifte pumpeslangen og flasken med reparasjonsproduktet.

Ved en eventuell punktering, må du bruke settet som ligger i selve bagasjerommet eller under teppet (kjøretøyavhengig). BAGASJEROMSPLASS OG FESTER.

Kjøretøy som er utstyrt med et dekktrykkovervåkingssystem

Ved for lavt dekktrykk (punktering osv.) tennes varsellampen i instrumentpanelet. DEKKTRYKKVARSEL.

Start motoren og trekk til parkeringsbremsen:

- Koble kompressorslangen 4 til beholderåpningen 9;

- Fjern dekslet fra oppumpingsmunnstykket 3;

- Skru av ventilhetten på det aktuelle dekket, og skru på oppumpingsmunnstykket på beholderen 3;

- Koble fra eventuelt tilbehør som er koblet til tilbehørskontaktene;

- Endestykket 7 kobles til tilbehørskontakten i kjøretøyet;

- Trykk på 5-bryteren og pump opp dekket til anbefalt trykk DEKKTRYKK ;

- Etter maks. 15 minutter må du stanse pumpen og lese av trykket (på trykkmåleren 6).

Merk: Mens beholderen tømmes (ca. 30 sekunder), viser trykkmåleren 6 kort et trykk på 6 bar. Deretter faller trykket.

- Juster trykket: Hvis trykket er for lavt, fortsetter du å pumpe opp dekket med settet, hvis det er høyt, kan du redusere det ved å trykke på knappen 8.

Hvis kjøretøyet er parkert på en hard skulder, må du varsle andre som bruker veien, om at kjøretøyet står der, med en varseltrekant eller med andre enheter i henhold til gjeldende lover for landet du er i.

Før du bruker settet, må du parkere kjøretøyet i god avstand fra trafikken, slå på varselblinklysene, trekke til parkeringsbremsen og be alle passasjerer om å forlate kjøretøyet og passe seg for trafikken.

Hvis det anbefalte trykket på 1,8 bar ikke oppnås etter 15 minutter, er det ikke mulig å reparere. Ikke kjør kjøretøyet. Kontakt en autorisert forhandler.

Fjern settet når dekket har riktig trykk:

- Skru adapteren sakte løs 3 for å unngå at reparasjonsmiddelet slipper ut, og oppbevar beholderen i plastemballasjen for å hindre lekkasje.

- Fest varseletiketten (festet under beholderen) på dashbordet, godt synlig for føreren.

- Legg vekk settet.

- Etter den første oppumpingen vil, det fortsatt lekke ut luft fra dekket. Du må kjøre en kort strekning for å tette hullet.

- Start umiddelbart og kjør i mellom 20 og 60 km/t for å fordele produktet jevnt i dekket. Etter 3 km kjøring må du stoppe og sjekke trykket.

- Hvis trykket er mer enn 1,3 bar, men mindre enn anbefalt trykk, må det justeres (se etiketten på kanten av førerdøren). Hvis det ikke er mulig, må du kontakte en autorisert forhandler: Dekket kan ikke repareres.

Vær også oppmerksom på at dårlig festet eller mistet ventilhette kan gjøre dekkene mindre lufttette og føre til trykktap.

Bruk alltid ventilhetter som er identiske med originalene, og skru dem helt ned.

Forholdsregler ved bruk av settet

Settet bør ikke brukes i mer enn 15 strake minutter.

Ingenting bør legges rundt førerens føtter, som gjenstander som kan skli under pedalene ved brå bremsing og hindre funksjonen til disse.

Etter reparasjon med settet, må du ikke kjøre lenger enn 200 km. I tillegg må du redusere hastigheten og ikke overstige 80 km/t under noen omstendigheter. Klistremerket, som du må feste på et synlig sted på dashbordet, minner deg på dette.

Avhengig av landet eller lokal lovgivning må et dekk som er reparert med reparasjonssettet, skiftes.