STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med nøkkel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Starte motoren

Bensinversjoner

- Kjør startmotoren uten å gi gass

- Slipp nøkkelen så snart motoren starter.

É Dieselmodeller

- Vri tenningsnøkkelen til ON stilling 2, og hold den der til varsellampen for motorforvarming slukker.

- Vri nøkkelen til START stilling 3 uten å trykke inn gasspedalen

- Slipp nøkkelen så snart motoren starter.

Spesiell merknad: Hvis du skal starte motoren i svært lav temperatur (under - 10 °C), bør du holde clutchpedalen inne til motoren starter.

Stanse motoren

Når motoren går på tomgang, vrir du nøkkelen tilbake til LOCK stilling 0.

Ikke start motoren mens du triller fritt nedover en helling. Det er fare for at servostyringen ikke aktiveres.

Det er fare for ulykker.

Slå aldri av tenningen før kjøretøyet har stoppet helt. Når motoren er stanset, fungerer ikke lenger servobremsen, servostyringen osv. Det passive sikkerhetsutstyret som kollisjonsputer og beltestrammere deaktiveres også.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved for eksempel å starte motoren, aktivere utstyr som elektriske vinduer eller låse dørene.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.