Tilbake til listen

HASTIGHETSBEGRENSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hastighetsbegrenserfunksjonen hjelper deg med å holde den valgte kjørehastigheten, vanligvis kalt fartsgrensen.

På enkelte modeller er hastighetsbegrenseren koblet til ”Hjelp til kjøring i nedoverbakke”-funksjonen, som bruker bremsesystemet til å optimere hastighetsbegrensning i nedoverbakke.

Bilen din er utstyrt med ”Hjelp til kjøring i nedoverbakke” hvis den har en 6-knapp.

Kontroller

1 Av/på-bryter for hastighetsbegrenser.

2 Av/på-bryter for fartsholder.

3 Bryter for å aktivere og øke hastighetsgrensen (SET/-).

4 Bryter for å aktivere og øke hastighetsgrensen, eller stille inn den lagrede hastighetsgrensen (RES/+).

5 Ventemodus for hastighetsbegrenser (med begrenset hastighetsminne) (0).

Du kan koble hastighetsbegrenserfunksjonen til ”Registrering av veiskilt”-funksjonen. REGISTRERING AV VEISKILT.

Kjøre

Når en hastighetsgrense er lagret, men ennå ikke oppnådd, er kjøringen tilsvarende som på et kjøretøy uten hastighetsbegrenserfunksjonen.

Når du har nådd den lagrede hastigheten, kan du ikke overskride den programmerte hastigheten ved å trykke på gasspedalen unntatt i en nødssituasjon (du finner mer informasjon under Overskride fartsgrensen).

Slå den på

Trykk på bryter 1. Varsellampen 7 vises i grått. Meldingen ”hast. begrenser på” vises i instrumentpanelet sammen med bindestreker som viser at hastighetsbegrenserfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en fartsgrense.

Hvis du vil lagre den aktuelle hastigheten, trykker du på bryter 4 (RES/+) eller 3 (SET/-): fartsgrensen erstatter bindestrekene og varsellampen 7 vises i hvitt (kjøretøyavhengig).

Laveste lagrede hastighet er 30 km/t.

Variere fartsgrensen

Fartsgrensen kan endres ved å trykke flere ganger på (eller holde nede):

- bryteren 4 (RES/+) for å øke hastigheten;

- bryteren 3 (SET/-) for å redusere hastigheten.

Overstige fartsgrensen

Det er mulig å overskride fartsgrensen når som helst. Slik gjør du det: Trykk gasspedalen bestemt helt inn (forbi kickdown-punktet).

Hvis hastigheten overskrides, blinker hastighetsbegrenseren rødt i instrumentpanelet. Slipp deretter gasspedalen. Hastighetsbegrenserfunksjonen kommer tilbake så snart du når en hastighet som er lavere enn den lagrede hastigheten.

Begrenset hastighet kan ikke opprettholdes

Når du kjører ned en bratt bakke, kan systemet få problemer med å opprettholde fartsgrensen. Hastighetsgrensen blinker rødt i instrumentpanelet for å varsle om situasjonen sammen med et lydsignal som sendes ved regelmessige intervaller.

Kontakt en autorisert forhandler hvis hastighetsbegrenseren ikke er tilgjengelig (etter flere forsøk på aktivering).

Fartsholder/hastighetsbegrenser med Hjelp til kjøring i nedoverbakke:

Funksjonen kan samhandle med bremsesystemet.

Fartsholder/hastighetsbegrenser uten Hjelp til kjøring i nedoverbakke:

Funksjonen samhandler aldri med bremsesystemet.

Vær oppmerksom på at du må alltid holde føttene i nærheten av pedalene for å kunne handle i en nødssituasjon.

Sette funksjonen på standby

Hastighetsbegrenserfunksjonen utsettes når du trykker på bryter 5 (0). Hastighetsgrensen blir lagret og vises i grått i instrumentpanelet.

Hente tilbake fartsgrensen

En lagret hastighet kan hentes tilbake ved å trykke på 4-bryteren.

Slå av funksjonen

Hastighetsbegrenserfunksjonen avbrytes:

- Når du trykker på 1-knappen. I dette tilfellet lagres ikke hastigheten;

- Når du trykker på 2-knappen. I dette tilfellet blir fartsholderen valgt, og ingen hastighet lagres.

Varsellampen 7 forsvinner fra instrumentpanelet for å bekrefte at funksjonen ikke lenger er aktiv.

Hvis du har satt hastighetsbegrenseren til standby, kan du reaktivere funksjonen ved å trykke på 3-bryteren. Da blir den aktuelle kjørehastigheten brukt som fartsgrense (ikke den lagrede hastigheten).