Tilbake til listen

FØRERHJELPSYSTEMER OG -FUNKSJONER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avhengig av kjøretøyet består dette av:

- ABS (blokkeringsfrie bremser);

- ESC (elektronisk stabilitetssystem) med understyringskontroll og antispinn;

- nødbremsassistent;

- bakkestarthjelp;

- styring av bakhjulene.

Øvrige førerhjelpsystemer er nærmere forklart på de følgende sider.

ABS (blokkeringsfrie bremser)

Ved brå bremsing hindrer ABS at hjulene låser seg slik at du har kontroll over bremselengden og beholder kontrollen over kjøretøyet.

Selv under slike forhold beholder føreren kontroll over styringen og kan unngå hindringer ved nedbremsing. I enkelte tilfeller kan systemet øke bremselengden, særlig på veier med dårlig grep (våt veibane osv.).

Du kjenner en pulsering gjennom bremsepedalen hver gang systemet aktiveres. ABS forbedrer ikke på noen måte kjøretøyets fysiske ytelse i forhold til veioverflaten og veigrepet. Det er fortsatt viktig å følge reglene for god kjørepraksis (som å kjøre med trygg avstand til kjøretøyet foran osv.).

I en nødsituasjon bruker du fast og kontinuerlig trykk på bremsepedalen. Du trenger ikke å pumpe gjentatte ganger. ABS tilpasser kraften som brukes i bremsesystemet.

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Du må ikke stole blindt på disse funksjonene. De øker ikke kjøretøyets grenser og skal ikke oppfordre deg til å kjøre fortere. Derfor kan de ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet og ansvar ved manøvrering av kjøretøyet (føreren må alltid være klar for plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

Funksjonsfeil:

- © og x lyser i instrumentpanelet sammen med meldingene Kontroller ABS, Kontroller Bremsesystem og Kontroller ESC. Dette betyr at ABS, ESC og nødbremsassistenten er deaktivert. Bremsing er alltid aktivert.

- Varsellampene x, D, © og ® tennes i instrumentpanelet sammen med meldingen Bremsesystem feil: Det betyr at det er en feil i bremsesystemet.

I begge tilfeller må du kontakte en autorisert forhandler.

Varsellampen ® krever at du stanser umiddelbart av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen. Ring en godkjent forhandler.

Bremsesystemene fungerer delvis. Det er imidlertid farlig å bremse brått, og det er viktig å stoppe umiddelbart, så snart trafikkforholdene tillater det. Ring en godkjent forhandler.

Elektronisk stabilitetssystem ESC med understyringskontroll og antispinn

Elektronisk stabilitetssystem ESC

Dette systemet hjelper deg å holde kontroll over kjøretøyet i kritiske kjøreforhold (unngå en hindring, miste veigrep i en sving osv.).

Funksjonsprinsipp

En sensor i rattet registrerer retningen som velges av føreren.

Andre sensorer i kjøretøyet måler den faktiske retningen.

Systemet sammenligner førerens handlinger med den faktisk kjøreretningen og korrigerer retningen ved behov ved å kontrollere bremsing av bestemte hjul og/eller motoreffekten. Hvis systemet aktiveres, blinker indikatorlyset i instrumentpanelet.

Understyringskontroll

Dette systemet optimaliserer funksjonen til ESC ved forlenget understyring (tap av veigrep på forakselen).

ANTISPINN

Dette systemet bidrar til å begrense hjulspinn på kjørehjulene og til å kontrollere kjøretøyet når det drar fra ved akselerasjon eller bremsing.

Funksjonsprinsipp

Ved hjelp av hjulsensorene måler og sammenligner systemet kontinuerlig hastigheten til kjørehjulene og reduserer eventuell overrotasjon. Hvis et hjul mister veigrepet, reduserer systemet automatisk farten inntil drivkraften på dette hjulet er i samsvar med veigrepet til hjulet.

Systemet justerer også motorturtallet til det aktuelle veigrepet, uavhengig av hvor mye du trykker på gasspedalen.

I enkelte situasjoner (kjøring på vått underlag: snø, søle og lignende, eller ved kjøring med snøkjettinger), kan systemet redusere motorkraften for å begrense hjulspinn.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en funksjonsfeil, vises meldingen Kontroller ESC og varsellampene © og tennes i instrumentpanelet.

I dette tilfellet deaktiveres ESC og antispinnsystemet. Kontakt en autorisert forhandler.

Nødbremsassistent

Dette systemet komplementerer ABS og bidrar til å redusere kjøretøyets bremselengder.

Funksjonsprinsipp

Systemet er for å oppdage en nødbremssituasjon. I dette tilfellet utvikler bremseassistenten umiddelbart maksimal effekt og kan utløse ABS-regulering.

ABS-bremsing er aktiv så lenge du trykker inn bremsepedalen.

Bremselysene tennes

Avhengig av kjøretøyet kan disse tennes ved plutselig bremsing.

Forventet bremsing

Hvis du slipper gasspedalen raskt, forventer systemet en rask oppbremsing (kjøretøyavhengig) og bidrar til kortere bremselengde.

Spesielle tilfeller

Når du bruker fartsholderen:

- hvis du trykker inn gasspedalen, kan systemet bli utløst når du slipper pedalen;

- hvis du ikke bruker gasspedalen, utløses ikke systemet.

Funksjonsfeil

Når systemet oppdager en funksjonsfeil, vises meldingen ”Kontroller Bremsesystem” i instrumentpanelet sammen med varsellyset ©.

Kontakt en godkjent forhandler.

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Du må ikke stole blindt på disse funksjonene. De øker ikke kjøretøyets grenser og skal ikke oppfordre deg til å kjøre fortere. Derfor kan de ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet og ansvar ved manøvrering av kjøretøyet (føreren må alltid være klar for plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

Bakkestartassistent

Avhengig av hvor bratt hellingen er, hjelper dette systemet føreren ved start i en bakke. Det forhindrer at kjøretøyet ruller bakover ved å koble inn bremsene automatisk når føreren flytter foten fra bremsepedalen til gasspedalen.

Systemdrift

Det fungerer bare når girspaken er i en annen stilling enn nøytral (annen enn N eller P i automatiske girkasser) og kjøretøyet står helt i ro (bremsepedalen er trykket inn).

Systemet holder kjøretøyet i omtrent 2 sekunder. Bremsene frigjøres deretter gradvis (kjøretøyet beveger seg i forhold til bakken).

Systemet for bakkestarthjelp kan ikke fullstendig hindre at kjøretøyet ruller bakover i alle situasjoner (ekstremt bratte stigninger osv.).

Uansett kan føreren trykke inn bremsepedalen for å hindre at kjøretøyet ruller bakover.

Funksjonen for bakkestarthjelp bør ikke brukes ved lengre stopp. Bruk bremsepedalen.

Denne funksjonen er ikke ment brukt for parkering o.l.

Om nødvendig bruker du bremsepedalen til å stoppe kjøretøyet.

Føreren må være spesielt oppmerksom ved kjøring på glatte veier eller overflater med dårlig veigrep.

Fare for alvorlig personskade.

Styring av bakhjulene

Kjøretøyer som er utstyrt med dette systemet, kan bruke det til å styre bakhjulene i henhold til kjøreforholdene: Ved lav hastighet prioriterer systemet manøvrerbarheten, ved høyere hastigheter brukes det til å optimere stabiliteten.

Når kjørehastigheten er lav, styres bakhjulene i motsatt retning i forhold til forhjulene (illustrasjon A) for å gi bedre manøvrerbarhet. Systemet brukes ved bykjøring, på svært svingete veier, ved parkering osv.

Når kjørehastigheten stiger, styres bakhjulene i samme retning som forhjulene (illustrasjon B) for å optimere stabiliteten til kjøretøyet. Dette er f.eks. nyttig ved skifte av kjørebane eller kjøring i svinger.

Merk: systemkonfigurasjonen (reaksjonsevne osv.) er avhengig av modusen valgt i menyen ”MULTI-SENSE” MULTI-SENSE.

Funksjonsfeil

- Hvis varsellampen © vises i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Kontroller servostyring”, må du oppsøke en autorisert forhandler.

- Hvis varsellampen ® og meldingen Servostyring feil vises i instrumentpanelet, betyr det at det er en feil i systemet.

® betyr at du må stanse så snart trafikkforholdene tillater det. Ring en godkjent forhandler.

Et slag mot understellet på kjøretøyet (f.eks. hvis du kjører på en stolpe, en forhøyet fortauskant eller andre gjenstander på gaten) kan føre til skader som f.eks. deformering av en aksel.

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.