Tilbake til listen

AUTOMATISK LÅSING UNDER KJØRING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funksjonsprinsipp

Når du starter kjøringen, låser systemet automatisk dørene når kjørehastigheten kommer opp i ca. 10 km/t.

Dørene kan låses opp:

- Ved å trykke på sentrallåsbryteren 2;

- Ved å åpne en fordør fra innsiden når kjøretøyet står i ro.

Merk: Hvis du åpner eller lukker en dør, låses den automatisk igjen når kjørehastigheten kommer opp i 10 km/t.

Aktivere/deaktivere funksjonen

Aktivering: Stans bilen og la motoren gå. Trykk på bryteren 2 til du hører en pipelyd.

Deaktivering: Stans bilen og la motoren gå. Trykk på bryteren 2 til du hører to pipelyder.

Du kan også aktivere/deaktivere funksjonen via menyen på multimedieskjermen 1 TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Funksjonsfeil

Hvis det skulle oppstå en feil (ingen automatisk låsing, varsellampen i bryteren 2 lyser ikke når du forsøker å låse dørene og bagasjerommet osv.), bør du kontrollere om låsefunksjonen kan ha blitt deaktivert utilsiktet og sjekke om dørene og bagasjerommet er skikkelig lukket. Hvis de er riktig lukket og feilen vedvarer, må du kontakte en autorisert forhandler.

Førerens ansvar

Hvis du bestemmer deg for å holde dørene låst når du kjører, må du huske at det kan være vanskelig for de som hjelper deg med å få tilgang til kupeen i en nødsituasjon.