Tilbake til listen

SYSTEMER OG HJELPEMIDLER FOR FØRERKORRIGERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avhengig av kjøretøyet består dette av:

- blokkeringsfrie bremser (ABS);

- Det elektroniske stabiliseringssystemet (ESC) med understyringskontroll, sidevindhjelp og anti-spinn

- førerassistent med en tilhenger;

- nødbremsassistent;

- antispinn;

- bakkestartassistent.

Øvrige førerhjelpsystemer er nærmere forklart på de følgende sider.

Blokkeringsfrie bremser (ABS)

Ved bråbremsing hindrer ABS at hjulene låser seg slik at stoppeavstanden kan håndteres og du beholder kontrollen over kjøretøyet.

Under disse omstendighetene kan kjøretøyet styres for å unngå en hindring når du bremser. I tillegg kan dette systemet øke stoppeavstandene, særlig på veier med dårlig grep (våt bakke osv.).

Du kjenner en pulsering gjennom bremsepedalen hver gang systemet aktiveres. ABS forbedrer ikke på noen måte kjøretøyets fysiske ytelse i forhold til veioverflaten og veigrepet. Det er fortsatt viktig å følge reglene for god kjørepraksis (som å kjøre med trygg avstand til kjøretøyet foran osv.).

I en nødsituasjon bruker du fast og kontinuerlig trykk på bremsepedalen. Du trenger ikke å pumpe gjentatte ganger. ABS tilpasser kraften som brukes i bremsesystemet.

Funksjonsfeil:

- © og x vises i instrumentpanelet sammen med meldingene ”Kontroller ABS” og ”Kontroller ESC”: Det er en bekreftelse på at ABS-, ESC- og nødbremssystemene er deaktivert. Bremsing er alltid aktivert.

- Varsellampene x, D, © og ® tennes i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Bremsesystem feil”: Det betyr at det er en feil i bremsesystemet.

I begge tilfeller må du kontakte en autorisert forhandler.

Bremsesystemene fungerer delvis. Det er imidlertid farlig å bremse brått og det er viktig å stanse umiddelbart, så snart trafikkforholdene tillater det. Kontakt en autorisert forhandler.

Elektronisk stabilitetssystem (ESC) med understyringskontroll og antispinn

Elektronisk stabilitetssystem ESC

Dette systemet hjelper deg å holde kontroll over kjøretøyet i kritiske kjøreforhold (unngå en hindring, miste veigrep i en sving osv.).

Funksjonsprinsipp

En sensor i rattet registrerer retningen som velges av føreren.

Andre sensorer i kjøretøyet måler den faktiske retningen.

Systemet sammenligner førertiltak med faktisk kjøreretning for kjøretøyet og korrigerer kjøreretningen ved behov ved å kontrollere bremsing av bestemte hjul og/eller motoreffekt. Hvis systemet aktiveres, blinker indikatorlyset i instrumentpanelet.

Understyringskontroll

Dette systemet optimaliserer handlingen til ESC ved forlenget understyring (tap av veigrep for forakselen).

Hjelp ved sidevind

Dette systemet optimerer virkemåten til ESC, og hjelper også til med å kontrollere kjøretøyet under forhold med varierende sidevind. Systemet hjelper til med å holde bilen i kjøreretningen ved hjelp av bremsene.

-varsellampen i instrumentpanelet varsler når systemet utøses.

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Aldri stol blindt på funksjonene. De øker ikke kjøretøyets grenser og er ingen oppfordring til å kjøre fortere. De erstatter derfor ikke under noen omstendigheter kravene som stilles til føreren med hensyn til aktsomhet og ansvar ved kjøring (føreren må alltid være forberedt på plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

ANTISPINN

Dette systemet bidrar til å begrense hjulspinn på kjørehjulene og til å kontrollere kjøretøyet når det drar fra ved akselerasjon eller bremsing.

Funksjonsprinsipp

Ved å bruke hjulsensorene måler og sammenligner systemet hastigheten til kjørehjulene hele tiden og reduserer overrotasjon. Hvis et hjul begynner å skli, bremser systemet automatisk til driften som tas i bruk, blir kompatibel med grepet under hjulet igjen.

Systemet justerer også motorturtallet til grepet tilgjengelig under hjulene, uavhengig av trykket som brukes på gasspedalen.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en feil, vises meldingen ”Kontroller ESC” og varsellampene © og tennes i instrumentpanelet. I dette tilfellet deaktiveres ESC og antispinnsystemet.

Kontakt en godkjent forhandler.

Førerassistent med en tilhenger

Dette systemet bidrar til å opprettholde styringen over kjøretøyet mens du bruker en tilhenger. Det registrerer risting forårsaket av å trekke en tilhenger under visse kjøreforhold.

Driftsbetingelser

- Tilhengerfestet må være godkjent av en autorisert forhandler.

- ledningsnettet må være godkjent av en autorisert forhandler;

- tilhengerfestet må være koblet til kjøretøyet.

Funksjonsprinsipp

Funksjonen stabiliserer kjøretøyet med:

- asymmetrisk bremsing på forhjulene for å redusere risting forårsaket av tilhengeren;

- bremsing på alle fire hjul og begrensning av motorturtallet for å redusere kjøretøyhastigheten til ristingen er stoppet.

Varsellys blinker i instrumentpanelet for å varsle føreren.

Nødbremsassistent

Dette systemet komplementerer ABS og bidrar til å redusere kjøretøyets bremselengder.

Funksjonsprinsipp

Systemet er for å oppdage en nødbremssituasjon. I dette tilfellet utvikler bremseassistenten umiddelbart maksimal effekt og kan utløse ABS-regulering.

ABS-bremsing er aktiv så lenge du trykker inn bremsepedalen.

Varselblinklysene slås på

Avhengig av kjøretøyet kan disse tennes ved plutselig bremsing.

Funksjonsfeil

Når systemet oppdager en funksjonsfeil, vises meldingen ”Kontroller ABS” i instrumentpanelet sammen med varsellyset ©.

Kontakt en godkjent forhandler.

Veigrepkontroll

Hvis kjøretøyet har veigrepkontroll, gjør den det enklere å kontrollere kjøretøyet på underlag som gir dårlig veigrep (løst underlag osv.).

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Aldri stol blindt på funksjonene. De øker ikke kjøretøyets grenser og er ingen oppfordring til å kjøre fortere. De erstatter derfor ikke under noen omstendigheter kravene som stilles til føreren med hensyn til aktsomhet og ansvar ved kjøring (føreren må alltid være forberedt på plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

Trykk på 4-bryteren: Meldingen ”Glatte veier mode aktivert” vises i instrumentpanelet.

Denne modusen gir de beste kjøreegenskapene på løst underlag (søle, sand, løv osv.). I denne modusen bestemmes motorens turtall av føreren.

Ved hastigheter over 50 km/t bytter systemet automatisk til veimodus. Meldingen ”Vei posisjon aktivert” vises i instrumentpanelet for å varsle deg.

Dekk

Når dekkene må skiftes, bør du bare bruke dekk av samme merke, størrelse, type og profil.

Dekk som er festet på kjøretøyet, skal enten være identiske med de opprinnelige dekkene, eller være i samsvar med de som er anbefalt av godkjent forhandler.

Bakkestartassistent

Avhengig av hvor bratt bakken er, hjelper dette systemet føreren ved en bakkestart. Det forhindrer at bilen ruller bakover (avhengig av hvor bratt bakken er) ved å koble inn bremsene automatisk når du flytter foten fra bremsepedalen til gasspedalen.

Systemdrift

Det fungerer bare når girspaken er i en annen posisjon enn nøytral og kjøretøyet står helt i ro (bremsepedalen er trykket).

Systemet holder kjøretøyet i omtrent 2 sekunder. Bremsene slippes deretter gradvis (kjøretøyet beveger seg i samsvar med bakken).

Systemet for bakkestarthjelp kan ikke fullstendig hindre at kjøretøyet ruller bakover i alle situasjoner (ekstremt bratte stigninger osv.).

Uansett kan føreren trykke inn bremsepedalen for å hindre at kjøretøyet ruller bakover.

Funksjonen for bakkestartassistent skal ikke brukes for lengre stopp. Bruk bremsepedalen.

Denne funksjonen er ikke ment å immobilisere kjøretøyet permanent.

Om nødvendig bruker du bremsepedalen til å stoppe kjøretøyet.

Føreren må være spesielt oppmerksom ved kjøring på glatte veier eller overflater med dårlig veigrep.

Fare for alvorlig skade.