Master

Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Varsellampe for
Varsellys for feil i bremsekretsen
Varsellampe for batterilading
Varsellampe for oljetrykk
Varsellampe for kjølevæsketemperatur
Varsellys for håndbrekket på
Varsellampe for variabel servostyring
Nødbremsassistenten er aktivert
Varsellampe for dørstatus
Varsellampe for påminnelse om setebelte foran
Varsellampe
Varsellampe for kollisjonsputen
Varsellampe for lavt drivstoffnivå
Varsellampe for partikkelfiltersystemet
Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosavgasser
Varsellampe for filtersystemet for giftig gass
Varsellys for forvarming
Dekktrykkvarsel
Varsellampe for blokkeringsfrie bremser
Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESP) og antispinnsystemet
Varsellampe for sidevindhjelp
Varsellampe ved for høy fart
Kollisjonspute på passasjersiden AV
Varsellampe for digital fartsskriver
Indikatorlys for tåkelys bak
Varsellampe for hastighetsbegrenser
Varsellampe for fartsholder (cruise control)
Varsellampe for systemet for filskiftevarsling
Varsellampe for motor i standby-modus
Varsellampe for utilgjengelig standby-modus for motor
Varsellys for girskifte
Varsellampe for ECO-modus
Varsellampe for sidelys
Varsellampe for nærlys
Indikatorlys for tåkelys foran
Varsellampe for venstre blinklys
Varsellampe for høyre blinklys
Indikatorlys for fjernlys
Varsellampe for automatisk fjernlys
Varsellampe for bremsepedal

Varsellampe for "stopp snarest"

Tennes når tenningen slås på og slukner etter ca. 3 sekunder.

Den tennes sammen med andre varsellamper og/eller meldinger. I tillegg høres en varsellyd.

Den krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene
tillater det.

Stans motoren og ikke start den igjen. Kontakt en autorisert forhandler.

Varsellys for feil i bremsekretsen

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen
sekunder.

Hvis det tennes når du bremser, sammen med varsellyset og et pip, betyr det at væskenivået i kretsen er lavt, eller at det er en feil i
bremsesystemet.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for batterilading

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen
sekunder.

Hvis det begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellyset og en varsellyd, er det tegn på overbelastning eller utlading i det elektriske anlegget.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for oljetrykk

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen
sekunder.

Hvis den tennes når du kjører, sammen med -varsellampen og en varsellyd, må du stanse umiddelbart og slå av tenningen.

Kontroller oljenivået MOTOROLJE.

Hvis nivået er normalt, er varsellampen knyttet til noe annet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for kjølevæsketemperatur

Den kan lyse blått når tenningen slås på, eller hvis du starter motoren når den er
kald.

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring, må du stanse og la motoren gå på tomgang
et par minutter.

Temperaturen bør da synke, og varsellampen bør slutte å lyse. Hvis ikke, må du stanse
motoren. La motoren kjøle seg ned, og sjekk deretter kjølevæskenivået KJØLEVÆSKENIVÅ.

Hvis nivået er normalt, er varsellampen knyttet til noe annet. Kontakt en autorisert
forhandler.

Varsellys for håndbrekket på

Varsellampe for variabel servostyring

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen
sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellampen , betyr det at det har oppstått en systemfeil.

Kontakt en autorisert forhandler.

Nødbremsassistenten er aktivert

Varsellampe for dørstatus

Hvis det tennes når tenningen slås på, tyder det på at en av dørene ikke er skikkelig
lukket.

Varsellampe for påminnelse om setebelte foran

Varsellampe

Den tennes når tenningen slås på og slukner etter ca. tre sekunder.

Den kan tennes sammen med andre varsellamper og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en autorisert forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen,
kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampen lyser, og det vises en melding i instrumentpanelet (avhengig av modell).

Varsellampe for kollisjonsputen

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen
sekunder. Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det tennes når motoren
går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Det slukner så snart motoren starter. Hvis det tennes eller fortsetter å lyse, må
du fylle opp tanken så snart som mulig.

Varsellampe for partikkelfiltersystemet

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosavgasser

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

På kjøretøy som er utstyrt med denne funksjonen, vil varsellyset tennes når tenningen
slås på, og deretter slukne.

Varsellys for forvarming

Denne bør lyse når tenningen slås på. Den viser at varmerpluggene er i bruk. Det slukkes
så snart forvarmingen er ferdig og motoren kan startes.

Dekktrykkvarsel

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen
sekunder DEKKTRYKKVARSEL.

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Det tennes når tenningen slås på, og slukner i løpet av ca. tre sekunder. Hvis den
begynner å lyse under kjøring, tyder det på en feil i ABS-systemet. Det blir da bremset
uten bruk av de blokkeringsfrie bremsene.

Kontakt en autorisert forhandler umiddelbart.

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESP) og antispinnsystemet

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen
sekunder.

Varsellampen kan lyse av flere årsaker.

FØRERHJELPSYSTEMER OG -FUNKSJONER.

Varsellampe for sidevindhjelp

Varsellampe ved for høy fart

Varsellampe for digital fartsskriver

Hvis det tennes, tyder det på feil i systemet. Se håndboken for utstyret.

Indikatorlys for tåkelys bak

Varsellampe for hastighetsbegrenser

Varsellampe for fartsholder (cruise control)

Varsellampe for systemet for filskiftevarsling

Varsellampe for motor i standby-modus

Varsellampe for utilgjengelig standby-modus for motor

Varsellys for girskifte

Dette lyset tennes når du bør gire opp (pil opp) eller gire ned (pil ned).

KJØRETIPS, ØKONOMISK KJØRING.

Varsellampe for ECO-modus

Den tennes når du aktiverer ECO-modus.

KJØRETIPS, ØKONOMISK KJØRING.

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for nærlys

Indikatorlys for tåkelys foran

Varsellampe for venstre blinklys

Varsellampe for høyre blinklys

Indikatorlys for fjernlys

Varsellampe for automatisk fjernlys

Varsellampe for bremsepedal

Denne tennes når bremsepedalen bør trykkes inn SEKVENSIELL GIRKASSE.