Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for nærlys

Varsellampe for nærlys

Varsellampe for automatisk fjernlys

Varsellampe for automatisk fjernlys

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys bak

Indikatorlys for tåkelys bak

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Retningslys
     Airbag

Retningslys Airbag

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder. Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det tennes når motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Det slukner så snart motoren starter. Hvis det tennes eller fortsetter å lyse, må du fylle opp tanken så snart som mulig.

Varsellampe for umiddelbar stopp

Varsellampe for umiddelbar stopp

Dette tennes når tenningen slås på, og slukner etter ca. 3 sekunder.

Den tennes sammen med andre varsellamper og/eller meldinger. I tillegg høres en varsellyd.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe for variabel servostyring

Varsellampe for variabel servostyring

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellampen ®, betyr det at det har oppstått en systemfeil.

Kontakt en autorisert forhandler.

Varsellys for feil i bremsekretsen

Varsellys for feil i bremsekretsen

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis det tennes når du bremser, sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at væskenivået i kretsen er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for batterilading

Varsellampe for batterilading

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, er det tegn på overbelastning eller utlading i det elektriske anlegget.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for oljetrykk

Varsellampe for oljetrykk

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, må du stanse så snart som mulig og slå av tenningen.

Kontroller oljenivået. Hvis nivået er normalt, er varsellampen knyttet til noe annet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for partikkelfiltersystemet

Varsellampe for partikkelfiltersystemet

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass

Varsellampe

Varsellampe

Den tennes når tenningen slås på og slukner etter ca. tre sekunder. Den kan tennes sammen med andre varsellamper og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet. Varsellampen lyser, og det vises en melding i instrumentpanelet (avhengig av modell).

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

På kjøretøy som er utstyrt med denne funksjonen, vil varsellyset tennes når tenningen slås på, og deretter slukne.

–Hvis det tennes kontinuerlig sammen med varsellyset ©, kontakter du en godkjent forhandler snarest.

–Hvis lyset blinker, må du redusere turtallet til blinkingen opphører. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig RÅD OM VEDLIKEHOLD OG MILJØVENNLIG KJØRING

Varsellys for forvarming

Varsellys for forvarming

Denne bør lyse når tenningen slås på. Den viser at varmerpluggene er i bruk. Det slukkes så snart forvarmingen er ferdig og motoren kan startes.

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Den kan lyse blått når tenningen slås på, eller hvis du starter motoren når den er kald.

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring, må du stanse og la motoren gå på tomgang et par minutter.

Temperaturen bør da synke, og varsellampen bør slutte å lyse. Hvis ikke, må du stanse motoren. La motoren kjøle seg ned, og sjekk deretter kjølevæskenivået. NIVÅER, FILTRE

Hvis nivået er normalt, er varsellampen knyttet til noe annet. Kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for dørstatus

Hvis det tennes når tenningen slås på, tyder det på at en av dørene ikke er skikkelig lukket.

Dekktrykkvarsel
     DEKKTRYKKVARSEL

Dekktrykkvarsel DEKKTRYKKVARSEL

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Det tennes når tenningen slås på, og slukner i løpet av ca. tre sekunder. Hvis den begynner å lyse under kjøring, tyder det på en feil i ABS-systemet. Det blir da bremset uten bruk av de blokkeringsfrie bremsene.

Kontakt en autorisert forhandler umiddelbart.

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellampe for aktivert håndbrekk

Varsellampe for aktivert håndbrekk

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Det er mange årsaker til at varsellampen tennes: SYSTEMER OG HJELPEMIDLER FOR FØRERKORRIGERING

Varsellampe for sidevindhjelp

Varsellampe for sidevindhjelp

Varsellys for girskifte

Varsellys for girskifte

Denne lampen tennes når du bør gire opp (pil opp) eller gire ned (pil ned). KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Denne lyser når bremsepedalen bør trykkes inn SEKVENSIELL GIRKASSE

Varsellampe for hastighetsbegrenser

Varsellampe for hastighetsbegrenser

Varsellampe for fartsholder

Varsellampe for fartsholder

Varsellampe for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt

Varsellampe for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt

Nødbremsassistenten er aktivert

Nødbremsassistenten er aktivert

Varsellampe for
     ECO-modus

Varsellampe for ECO-modus

Den tennes når du aktiverer ECO -modus. KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

Varsellampe for digital fartsskriver

Varsellampe for digital fartsskriver

Hvis det tennes, tyder det på feil i systemet. Se håndboken for utstyret.

Varsellampe ved for høy fart

Varsellampe ved for høy fart

Varsellampe for påminnelse om setebelte foran

Varsellampe for påminnelse om setebelte foran