Tilbake til listen

HASTIGHETSBEGRENSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hastighetsbegrenserfunksjonen hjelper deg med å holde kjørehastigheten som du velger, kjent som fartsgrensen.

Kontroller

1 Aktivere, lagre og øke hastigheten (+) til hastighetsbegrenseren

2 Sette ned hastigheten som er stilt inn (-).

3 Ventemodus for hastighetsbegrenser (med begrenset hastighetsminne) (O).

4 Aktivere og hente tilbake lagret begrenset fartsgrense (R).

5 Hovedbryter Av/på.

Slå den på

Trykk på bryteren 5 på siden som viser . Varsellyset 6 lyser oransje og meldingen ”SPEED LIMITER” vises i instrumentpanelet sammen med bindestreker som angir at hastighetsbegrenserfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en fartsgrense.

For å lagre gjeldende hastighet trykker du på bryteren 1 (+). Den begrensede hastigheten erstatter bindestrekene.

Laveste hastighet som kan lagres er 30 km/t.

Kjøre

Når en begrenset hastighet er lagret og denne hastigheten ikke oppnås, er kjøringen lik kjøring med et kjøretøy uten hastighetsbegrenserfunksjonen.

Når du har nådd den lagrede hastigheten, kan du ikke overskride den programmerte hastigheten ved å trykke på gasspedalen unntatt i en nødssituasjon (du finner mer informasjon under Overskride fartsgrensen).

Variere fartsgrensen

Fartsgrensen kan endres ved å trykke gjentatte ganger på:

- Bryteren 1 (+) for å øke hastigheten;

- Bryteren 2 (-) for å redusere hastigheten,

Hastighetsbegrenserfunksjonen er ikke på noen måte koblet til bremsesystemet.

Overstige fartsgrensen

Det er mulig å overskride fartsgrensen når som helst. Slik gjør du det: Trykk gasspedalen bestemt helt inn (forbi kickdown-punktet).

Hvis hastigheten overstiges, blinker fartsgrensen i instrumentpanelet og det høres et pip.

Slipp deretter gasspedalen: hastighetsbegrenserfunksjonen kobler seg inn så snart kjørehastigheten din faller under den lagrede hastigheten.

Begrenset hastighet kan ikke opprettholdes

Når du kjører ned en bratt helling, kan ikke systemet opprettholde fartsgrensen. Den lagrede hastigheten blinker i instrumentpanelet og et lydsignal varsler deg om situasjonen.

Sette funksjonen på standby

Hastighetsbegrenserfunksjonen utsettes når du trykker på bryter 3 (O). I dette tilfellet blir fartsgrensen lagret og meldingen ”Lagret” vises sammen med denne hastigheten i instrumentpanelet.

Hente tilbake fartsgrensen

Hvis en hastighet er lagret, kan den hentes tilbake ved å trykke på bryteren 4 (R).

Slå av funksjonen

Hastighetsbegrenserfunksjonen deaktiveres når du trykker på bryteren 5. I dette tilfellet er ikke hastigheten lenger lagret. Det oransje varsellyset i instrumentpanelet slukner og bekrefter at funksjonen er stoppet.

Når hastighetsbegrenseren er satt til standby, reaktiveres funksjonen ved å trykke på bryteren 1 (+) uten å ta hensyn til den lagrede hastigheten. Det er hastigheten til kjøretøyet det tas hensyn til.