Tilbake til listen

FARTSHOLDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartsholderfunksjonen hjelper deg med å holde kjørehastigheten ved en hastighet du velger selv (cruisehastighet).

Denne cruisehastigheten kan angis til en hastighet over 30 km/t.

Fartsholderfunksjonen er ikke på noen måte koblet til bremsesystemet.

Kontroller

1 Bryter for å aktivere, lagre og øke cruisehastigheten (+).

2 Reduser cruisehastigheten (-).

3 Sett funksjonen på standby (med lagring av cruisehastighet) (O).

4 Aktivering med henting av lagret cruisehastighet (R).

5 Hovedbryter Av/på.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Funksjonen erstatter ikke føreren.

Derfor kan den ikke under noen omstendigheter erstatte førerens ansvar i forhold til fartsgrenser og det å være aktsom (føreren må alltid være klar til å bremse).

Fartsholderen må ikke brukes når det er mye trafikk, på svingete eller glatte veier (svart is, vannplaning, grus) og i dårlig vær (tåke, regn, sidevind osv.).

Det er fare for ulykker.

Slå den på

Trykk på bryteren 5 på siden som viser .

Varsellampen 6 lyser grønt og meldingen ”Cruise control” vises i instrumentpanelet sammen med bindestreker for å indikere at fartsholderfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en ønsket kjørehastighet.

Aktivere fartsholderen

Kjør i jevn hastighet (over ca. 30 km/t) og trykk på bryteren 1 (+) eller 2 (-): Funksjonen aktiveres og gjeldende hastighet lagres.

Aktivering av fartsholderfunksjonen bekreftes ved at indikatorlyset 7 lyser grønt sammen med indikatorlyset 6.

Kjøre

Når en cruisehastighet er lagret og fartsholderfunksjonen er aktiv, kan du ta foten av gasspedalen.

Vær oppmerksom på at du må holde føttene i nærheten av pedalene for å kunne handle i en nødsituasjon.

Justere cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan endres ved å trykke gjentatte ganger på:

- bryteren 1 (+) for å øke hastigheten;

- bryteren 2 (-) for å redusere hastigheten.

Fartsholderfunksjonen er ikke på noen måte koblet til bremsesystemet.

Overstige cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan overstiges når som helst ved å trykke gasspedalen. Når den overstiges, blinker cruisehastigheten i instrumentpanelet.

Slipp deretter gasspedalen. Etter noen sekunder går kjøretøyet tilbake til innstilt cruisehastighet.

Cruisehastigheten kan ikke opprettholdes:

Når du kjører ned en bratt bakke, kan ikke systemet opprettholde cruisehastigheten. Den lagrede hastigheten blinker i instrumentpanelet for å varsle om situasjonen.

Sette funksjonen på standby

Funksjonen settes til ventemodus hvis du:

- trykker på knappen 3 (O);

- bremsepedalen;

- clutchpedalen eller skifter til nøytral hvis kjøretøyet har en sekvensiell girkasse.

I alle tre tilfeller beholdes den innstilte hastigheten, og meldingen ”Lagret” vises i instrumentpanelet.

Standby bekreftes ved at det grønne indikatorlyset slukner.

Gå tilbake til cruisehastigheten

Du kan hente frem en lagret hastighet når vei- og kjøreforholdene (trafikk, veiunderlag, værforhold o.l.) tillater det.

Trykk på 4-bryteren når kjørehastigheten er over 30 km/t.

Merk: Hvis hastigheten som tidligere var lagret, er mye høyere enn gjeldende hastighet, akselererer kjøretøyet raskere for å nå denne grensen.

Når hastighetsbegrenseren er satt til standby, kan du reaktivere funksjonen ved å trykke på bryteren 1 (+). Det er da kun den aktuelle kjørehastigheten som tas hensyn til, og ikke hastigheten som er lagret.

Slå av funksjonen

Fartsholderfunksjonen deaktiveres når du trykker på 5-bryteren. I dette tilfellet er ikke hastigheten lenger lagret.

Indikatorlysene og i instrumentpanelet slukner for å bekrefte at funksjonen er deaktivert.

Hvis du setter fartsholderen på standby eller slår den av, fører det ikke til en rask reduksjon i hastigheten. Du må bremse ved å trykke bremsepedalen.