SKJERMER OG INDIKATORER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvilke displayer og indikatorer som er utstyrt, og hvordan disse betjenes, AVHENGER AV UTSTYRSNIVÅET OG LANDET.

Turtallteller 1 (rpm x 1 000)

Speedometer 2 (km/t eller mph)

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Varsellyden høres så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Varsellampen lyser så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Girvisning 3

Den viser hvilket gir som er valgt SEKVENSIELL GIRKASSE.

Drivstoffmåler 4

Når minimum drivstoffnivå er nådd, tennes varsellampen og det høres et lydsignal. Etterfyll snarest.

Adbluemåler 5

Avhengig av modell

Når minimum Adblue nivå er nådd, tennes varsellampen og det høres et lydsignal. ADBLUE TANK.

Indikator for kjølevæsketemperatur 6

Under vanlig bruk bør indikator 6 være foran område 7. Ved intens kjøring kan nålen nærme seg denne sonen. Dette er ikke alvorlig såfremt varsellampen ® ikke tennes samtidig med en melding i instrumentpanelet og at et lydsignal høres.