DISPLAY OG INDIKATORER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Varsel om lavt motoroljenivå

Når du starter motoren, får du et varsel fra instrumentpanelet hvis oljenivået er for lavt. MOTOROLJENIVÅ: Generell informasjon.

Første gang varslet vises, kan det fjernes med et trykk på 1 ”OK”.

Etterfølgende varsler slås av automatisk etter omtrent 30 sekunder.

Instrumentpanel i miles

(alternativ for å skifte til km/t)

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Slå av tenningen og trykk flere ganger på 2-bryteren til du kommer til Kjøretøy-fanen 5

- Trykk flere ganger på 3 eller 4 for å komme til “Innstillinger”. Trykk deretter på 1 ”OK”

- Gjenta samme handling for å komme til ”INSTRUMENTBORD”, deretter ”Enheter”.

Kjøretøy med multimedieskjerm.

Du finner mer informasjon om å velge audiosystem i instruksjonene for multimediesystemet.

Merknad: i begge tilfeller, når batteriet er slått av, går kjøretøyets datamaskin automatisk tilbake til den opprinnelige måleenheten.

Gjenta samme handling for å gå tilbake til forrige modus.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

For å bruke bestemte kjørehjelpsfunksjoner er det nødvendig å endre måleenheten på instrumentpanelet for å få riktig informasjon når du kjører i et land der hastighetsenhetene avviker fra de som er angitt som standard i kjøretøyet.

Av hensyn til sikkerheten må du endre disse innstillingene mens kjøretøyet står stille.

Instrumentpanel A

Den lyser når du slår på tenningen. I enkelte tilfeller vises en varsellampe sammen med en melding.

Du kan tilpasse instrumentpanelet med innhold og farger etter eget ønske (kjøretøyavhengig).

Hvis bilen er utstyrt med en multimedieskjerm, finner du mer informasjon i instruksjonene for multimedia.

Kjøretøy uten multimedieskjerm TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Indikator for kjølevæsketemperatur 6

Under vanlig bruk bør indikator 6 være foran område 7. Ved intens kjøring kan nålen nærme seg denne sonen. Dette er ikke alvorlig såfremt varsellampen ® ikke tennes samtidig med en melding i instrumentpanelet og at et lydsignal høres.

Speedometer 8

Skjermen varierer avhengig av hvilken stil du har valgt.

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Varsellyden høres så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t. Varsellampen lyser så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Turtallteller 9

(måleverdi x 1000)

Visningen av turtallet avhenger av hvordan du har tilpasset instrumentpanelet. Avhengig av hvilken stil du har valgt, kan det hende den ikke vises.

Kjørestilvarsling 10 KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Multimedieinformasjon 11

Avhengig av kjøretøy, kan du vise informasjon fra multimedieskjermen (kompass, telefon, navigasjon. etc.).

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Beregnet rekkevidde med gjenværende drivstoffmengde 12

Verdien vises etter at du har kjørt 400 meter. TRIPPTELLER OG VARSLINGSSYSTEM: Kjøreparametere.

Total kilometerstand 13 TRIPPTELLER OG VARSLINGSSYSTEM: Kjøreparametere

Kjørecomputer 14 KJØRECOMPUTER: generell informasjon

Drivstoffmåler 15

Hvis nivået er på det laveste, tennes varsellampen for drivstoff M og du hører et lydsignal. Etterfyll snarest.

Instrumentpanel B

Den lyser når du slår på tenningen. I enkelte tilfeller vises en varsellampe sammen med en melding.

Du kan tilpasse instrumentpanelet med farger etter eget ønske (kjøretøyavhengig). Hvis bilen er utstyrt med en multimedieskjerm, finner du mer informasjon i instruksjonene for multimedia.

Kjøretøyer som ikke er utstyrt med et navigasjonssystem TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Turtallteller 16

(måleverdi x 1000)

Indikator for kjølevæsketemperatur 18

Under vanlig bruk skal indikatoren 18 være foran den røde sonen 17. Ved intens kjøring kan nålen nærme seg denne sonen. Dette er ikke alvorlig såfremt varsellampen ® ikke tennes samtidig med en melding i instrumentpanelet og at et lydsignal høres.

Kjørecomputer 19

KJØRECOMPUTER: generell informasjon

Beregnet rekkevidde med gjenværende drivstoffmengde 20

Verdien vises etter at du har kjørt 400 meter.

TRIPPTELLER OG VARSLINGSSYSTEM: Kjøreparametere

Total kilometerstand 21

TRIPPTELLER OG VARSLINGSSYSTEM: Kjøreparametere

Kjørestilvarsling 22 KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Drivstoffmåler 24

Hvis nivået er på det laveste, tennes varsellampen for drivstoff M og du hører et lydsignal. Etterfyll snarest.

Speedometre 23 og, avhengig av kjøretøymodell, 25

(km eller miles per time)

Kontroller hastigheten bare i henhold til det godkjente speedometeret 23.

Indikatoren 25 vises som en indikasjon.

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Varsellyden høres så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t. Varsellampen lyser så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Instrumentpanel C

Den lyser når du slår på tenningen. I enkelte tilfeller vises en varsellampe sammen med en melding.

Turtallteller 25

(måleverdi x 1000)

Speedometre 26 og, avhengig av kjøretøymodell, 27

(km eller miles per time)

Kontroller hastigheten bare i henhold til det godkjente speedometeret 26.

Indikatoren 27 vises som en indikasjon.

Varsellampe for skifte av gir 28 KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Varsellyden høres så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t. Varsellampen lyser så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Drivstoffmåler 29

Antall ruter som lyser, viser drivstoffnivået. Når minimumsnivået er nådd, forsvinner rutene og varsellampen for lavt drivstoffnivå tennes (kjøretøyavhengig).

HASTIGHETSVARNING