TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bruk denne funksjonen til å aktivere, deaktivere og justere noen av kjøretøyets funksjoner (utstyrsavhengig).

Modeller med multimedieskjerm 1

Åpning av menyen for innstillinger

Se instruksjonene for multimedia for mer informasjon om hvordan du får tilgang til innstillingene.

Justere innstillingene

Velg en meny og deretter funksjonen som skal tilpasses (visningen er avhengig av utstyrsnivå og land):

a) ”Kjøring”:

- Indikatorlydstyrke

b) ”Tilgang”:

- Låse opp førerdøren;

- Låse dørene under kjøring;

- Åpne/lukke i håndfrimodus;

- Ekstern låsing / opplåsing når du nærmer deg;

- Lyd ved avstandslåsing;

- Stille modus;

- Automatisk låsing;

c) ”Lys/Vind.visker”:

- Følg meg hjem-lys;

- Visking i revers;

- Automatisk frontrutevisking;

- Visking etter spyling;

d) ”Velkommen”:

- Ekstern velkomst;

- Automatisk utfelling av speil;

- Intern velkomst;

- Automatisk modus for passasjerlys.

Avhengig av funksjon, velg:

- ”ON” eller ”OFF” for å aktivere eller deaktivere,

eller

- en varighet for å justere tiden lysene er tent (f.eks. for Følg meg hjem-lyset).

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

Kjøretøy uten multimedieskjerm

Åpning av innstillingsmenyen på display 2

Stans bilen og trykk flere ganger på 3-bryteren helt til du kommer til Kjøretøy-fanen. Trykk flere ganger på 4- eller 5-bryteren for å åpne ”Innstillinger”-menyen. Bekreft ved å trykke på 6 ”OK”.

Justere innstillingene

Naviger med 4- eller 5-kontrollen, velg hvilken funksjon som skal endres og trykk på 6 ”OK” for å bekrefte (skjermbildet kan variere avhengig av utstyrsnivå og land):

a) ”INSTRUMENTBORD”:

- Språk;

- Enhet;

- Stil;

- Farge;

b) ”BIL”:

- Bakrutevisking når girspaken settes i revers;

- Automatisk vindusvisking;

- Tørrviskingsfunksjon front-/bakrute;

- Frihjul;

- Ekstern velkomst;

c) ”PARK. ASSIST.”:

- Lydstyrke for varslingstone;

d) ”KJØRINGS ASSIST.”:

- Lydstyrke for varslingstone ved kjørefeltskifte;

- Følsomhet for varsling av kjørefeltskifte;

- Vibrasjonsvarsel ved kjørefeltskifte;

- Følsomhet for kjørefeltassistent;

- Blindsonevarsling;

- Følsomhet for aktiv bremsing;

- Avansert sikkerhet;

- Advarsel ved for høy fart;

- Avstandsvarsling;

e) ”BELYSNING”:

- Automatisk modus for passasjerlys;

- Funksjonen Følg meg hjem-lys;

- Funksjonen Følg meg hjem-lys: xx sekunder;

f) ”TILGANG”:

- Låse dørene under kjøring;

- Åpne/lukke i håndfrimodus;

- Lås opp bare førerdøren

- Automatisk låsing på nytt;

- Stille låsing;

- Automatisk åpne/lukke

- Automatisk utfelling av speil;

g) ”RESET”.

= funksjon aktivert

< funksjon deaktivert

Velg en linje og trykk på 6 ”OK” for å justere funksjonen.

Hvis du velger ”PARK. ASSIST.” og ”VOLUME”, eller ”INSTRUMENTBORD” og ”SPRÅK”, må du foreta enda et valg (lydstyrke for parkeringshjelp eller språk i instrumentpanelet). Velg et alternativ og bekreft ved å trykke på 6 ”OK”. Verdien du har valgte vises med en = foran linjen.

Avslutt menyen med 4 eller 5 for å åpne ”Tilbake.” Bekreft med et trykk på 6 ”OK”. Du må eventuelt gjenta dette flere ganger.

Menyen for kjøretøyets tilpasningsinnstillinger kan ikke brukes under kjøring. Når hastigheten er over 20 km/t, går skjermen i instrumentpanelet automatisk tilbake til kjørecomputer- og varselsystemmodus.