KJØRECOMPUTER: generell informasjon

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjørecomputer AB eller C

Avhengig av kjøretøyet omfatter dette følgende funksjoner:

- kjøreavstand;

- reiseinnstillinger;

- informasjonsmeldinger;

- systemfeilmeldinger (relatert til ©-varsellampen);

- varselmeldinger (relatert til ®-varsellampen);

- tilpasningsmeny for kjøretøyinnstillinger TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Alle disse funksjonene er beskrevet på de neste sidene.

Kjøretøy som er utstyrt med A-instrumentpanel

Funksjonene distribueres i sonene 567 og 8.

Trykk på 1-bryteren for å bla mellom menyer og velge funksjoner ved å trykke flere ganger på bryter 2 eller 3. Enkelte ganger må du bruke 4-bryteren for å bekrefte ”OK”.

Kjøretøy med instrumentpanel B eller C

Trykk på bryteren 1 til du kommer til Kjøretøy-fanen.

Trykk flere ganger på 2- eller 3-kontrollen, bruk eventuelt 4-bryteren for å bekrefte ”OK”.

Valg

(skjermvisningen avhenger av utstyrsnivå og land)

a) Tripplogg, driftsfeil og lesing av informasjonsmeldinger;

b) Aktuelt og gjennomsnittlig drivstofforbruk;

c) Tripptellerstand og gjennomsnittlig hastighet;

d) Nullstill dekktrykk;

e) Stille klokken;

f) Kjørelengde til service:

- Kjørelengde til service;

- Kjørelengde til oljeskift;

g) Anslått rekkevidde med gjenværende reagens.

Tilbakestille trippteller og kjøreparametere (tilbakestillingsknapp)

Velg én av tripparameterne for visning på skjermen. Trykk inn og hold 4-bryteren ”OK” til den er nullstilt.

Automatisk nullstilling av reiseparameterne

Nullstilling skjer automatisk når maksimal verdi på noen av parameterne er overskredet.

Tolke noen av verdiene som vises etter nullstilling

Verdiene for gjennomsnittlig drivstofforbruk, maksimal kjørelengde og gjennomsnittlig hastighet blir mer stabile og pålitelige jo lenger du har kjørt siden siste nullstilling.

De første kilometerne etter en nullstilling ser du at strekningen øker etter hvert som du kjører. Verdien tar høyde for gjennomsnittlig drivstofforbruk siden forrige nullstilling. I følgende tilfeller kan det gjennomsnittlige drivstofforbruket derfor synke:

- kjøretøyet slutter å akselerere;

- motoren er kommet opp i driftstemperatur (hvis motoren var kald da nullstillingen ble utført);

- når du går over fra bykjøring til landeveiskjøring.

INSTRUMENTPANEL