Tilbake til listen

DEKKREPARASJONSSETT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Settet kan brukes til å reparere dekk når mønsteret A har blitt skadet av gjenstander som er mindre enn 4 mm. Det kan ikke brukes til å reparere alle typer punkteringer, som kutt som er større enn 4 mm, eller kutt i siden på dekket B

Sørg også for at hjulfelgen er i god stand.

Ikke dra ut gjenstanden som er årsaken til punkteringen, hvis den fortsatt sitter i dekket.

Ikke forsøk å bruke reparasjonssettet hvis dekket har blitt skadet som følge av å kjøre med en punktering.

Du bør derfor kontrollere tilstanden på dekkets sider nøye før du kjører.

Kjøring med dekk som ikke har nok luft, er flate eller punkterte, kan være farlig og kan gjøre det umulig å reparere dekket.

Denne reparasjonen er midlertidig.

Et dekk som har blitt punktert, må alltid undersøkes (og repareres når det er mulig) av en spesialist så snart som mulig.

Når du skal skifte ut et dekk som har blitt reparert med dette settet, må du si ifra til spesialisten.

Når du kjører, kan du kjenne vibrasjoner på grunn av reparasjonsproduktet som er sprøytet inn i dekket.

Settet er bare godkjent for å pumpe dekk på det kjøretøyet som utstyret opprinnelig ble levert med.

Det må aldri brukes til å pumpe dekk på andre kjøretøy eller på andre gjenstander som kan pumpes opp (gummiring, gummibåt osv.).

Unngå å søle på huden når du håndterer flasken med reparasjonsproduktet. Hvis dråper lekker ut, må du skylle dem av med rikelig med vann.

Oppbevar reparasjonssettet utilgjengelig for barn.

Ikke kast den tomme flasken ut i naturen. Lever den tilbake til din godkjente forhandler eller til en gjenvinningsstasjon.

Flasken har begrenset brukstid som er merket på etiketten. Sjekk utløpsdatoen.

Kontakt en godkjent forhandler for å skifte pumpeslangen og flasken med reparasjonsproduktet.

Ved punktering bruker du settet som ligger i oppbevaringsrommet under dekselet C ved fotbrønnen til høyre sete foran (kjøretøyavhengig).

Kjøretøy som er utstyrt med et dekktrykkovervåkingssystem

Ved for lavt dekktrykk (punktering osv.) tennes varsellampen i instrumentpanelet DEKKTRYKKOVERVÅKING.

La motoren gå og trekk til håndbrekket:

- Koble fra eventuelt tilbehør som er koblet til kontaktene for tilbehør.

- se informasjonen i bagasjerommet om kompressoren til dekkreparasjonssettet og følg instruksjonene;

- pump opp dekket til anbefalt trykk DEKKTRYKK;

- Etter maks. 15 minutter må du stanse pumpen og lese av trykket (på trykkmåleren 2).

Merk: Mens flasken tømmes (ca. 30 sekunder), vil trykkmåleren 2 midlertidig vise et trykk på 6 bar. Deretter faller trykket.

- juster trykket. For å øke det fortsetter du å pumpe med settet. For å redusere det trykker du på knappen 1.

Før du bruker dette settet, må du parkere kjøretøyet med tilstrekkelig avstand fra trafikk, slå på varselblinklysene, sette på håndbrekket, be alle passasjerer om å forlate kjøretøyet og holde dem vekk fra trafikk.

Hvis det anbefalte trykket på 1,8 bar ikke oppnås etter 15 minutter, er det ikke mulig å reparere. Ikke kjør kjøretøyet. Kontakt en autorisert forhandler.

Når dekket har riktig trykk, tar du av settet ved å løsne pumpemunnstykket på beholderen sakte av 3 for å hindre søl. Oppbevar beholderen i plastinnpakning for å hindre lekkasje.

- Fest varseletiketten (festet under beholderen) på dashbordet, godt synlig for føreren.

- Legg vekk settet.

- Etter den første oppumpingen vil det fortsatt lekke ut luft fra dekket. For å tette hullet må du kjøre en kort strekning.

- Start umiddelbart og kjør i 20-60 km/t for å fordele produktet jevnt i dekket. Etter 3 km kjøring stopper du opp og sjekker trykket.

- Hvis trykket er høyere enn 1,3 bar, men lavere enn anbefalt trykk, må det justeres (se etiketten på kanten av førerdøren). Kontakt en godkjent forhandler. Dekket kan ikke repareres.

Ingenting bør legges rundt førerens føtter, som gjenstander som kan skli under pedalene ved brå bremsing og hindre funksjonen til disse.

Ikke la verktøy ligge usikret i kjøretøyet. Det kan løsne ved bremsing. Etter bruk må du påse at dekkreparasjonssettet er plassert riktig og forsvarlig sikret. Fest så stroppen og deretter påse at tilgangsluken til dekkreparasjonssettet er skikkelig låst.

Fare for personskade.

Hvis kjøretøyet er parkert på veiskulderen, må du varsle andre trafikanter med en varseltrekant eller tilsvarende i samsvar med aktuell lovgivning for landet du befinner deg i.

Forholdsregler ved bruk av settet

Settet bør ikke brukes i mer enn 15 strake minutter.

Beholderen må byttes etter første bruk selv om det er igjen væske.

Vær også oppmerksom på at dårlig festet eller mistet ventilhette kan gjøre dekkene mindre lufttette og føre til trykktap.

Bruk alltid ventilhetter som er identiske med originalene, og skru dem helt ned.

Etter reparasjon med settet, må du ikke kjøre lenger enn 200 km. I tillegg må du redusere hastigheten og ikke overstige 80 km/t under noen omstendigheter. Klistremerket, som du må feste på et synlig sted på dashbordet, minner deg på dette.

Avhengig av landet eller lokal lovgivning må et dekk som er reparert med reparasjonssettet, skiftes.