Tilbake til listen

VARSLING OM TRYGG AVSTAND

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjelp av informasjon fra radaren 2 og kameraet 1 varsler denne funksjonen om hvor mange sekunder det er mellom bilen din og bilen foran, slik at du kan holde en trygg avstand til kjøretøyet foran.

Funksjonen er aktivert når kjørehastigheten er mellom 30-200 km/t.

Plassering av kameraet 1

Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Plassering av radaren 2

Sørg for at radarområdet ikke er hindret (av smuss, søle, snø, et dårlig festet skilt foran), bulket, endret (inkludert maling) eller skjult av et tilbehør som er montert på fremsiden av kjøretøyet (på grillen eller logo osv.).

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Aktivere/deaktivere funksjonen

Kjøretøy med multimedieskjerm 3

Se multimedieinstruksjonene for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Velg ”ON” eller ”OFF”.

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Stans bilen og trykk flere ganger på bryteren 4 til du kommer til ”Bil”-fanen.

- Trykk flere ganger på 5- eller 6-kontrollen til du kommer til menyen ”Innstillinger” Trykk på bryteren 7 OK

- Trykk flere ganger på 5- eller 6-kontrollen til du kommer til menyen ”KJØRINGS ASSIST.” Trykk på bryteren 7 OK

- Trykk flere ganger på 5- eller 6-kontrollen til du kommer til menyen ”Avstans varsel” Trykk på bryteren 7 OK

- Trykk én gang til på bryteren 7 OK for å aktivere eller deaktivere funksjonen:

= funksjon aktivert

< funksjon deaktivert

Ved ny start av motoren fortsetter funksjonen den modusen som ble lagret da motoren sist ble stanset.

Bruk

Når funksjonen er aktivert, vises 8-indikatoren i instrumentpanelet og informerer føreren om avstanden mellom eget kjøretøy og kjøretøyet foran.

- A (grå): Funksjonen er ikke aktivert

- A (grønn): Ingen kjøretøyer oppdaget.

- B (grønn): Tidsintervallet er høyere enn eller lik ca. to sekunder (avstanden mellom de to kjøretøyene tilpasset til din hastighet).

- C (oransje): Tidsintervallet er i området 1-2 sekunder (for liten avstand mellom de to kjøretøyene).

- D (rød): Tidsintervallet er mindre enn eller lik ca. to sekunder (altfor liten avstand mellom de to kjøretøyene).

Hvis intervallet mellom de to kjøretøyene er mindre enn ca. 0,5 sekund, blinker 8-indikatoren og D-visningen rødt i instrumentpanelet sammen med ”-.- s”.

Under visse forhold kan det hende at tidsintervallet ikke vises:

- Ved kjøring i svinger;

- Ved skifte av kjørefelt;

- Hvis kjøretøyet foran er tilstrekkelig langt unna eller utenfor området til radaren eller kameraet.

Målingen vises bare for informasjon: Systemet aktiverer ingen funksjoner eller andre systemet i kjøretøyet.

Denne funksjonen er ikke utformet for bruk ved bykjøring eller for en dynamisk kjørestil (brå svinging, akselerasjon, bremsing osv.), men for stabile kjøreforhold.

Funksjonen samhandler ikke med bremsesystemet.

Radar- og kamerasonene må holdes rene og uten noen form for manipuleringer for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/justering av frontruten og/eller støtfangere, osv.) i området rundt radaren eller kameraet må utføres av kvalifisert personell.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Systemservice og reparasjoner

- Ved et sammenstøt kan radaren og/eller kameraet komme ut av stilling og få nedsatt funksjon. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/tilpasning av frontruten og/eller støtfangere, osv.) i området rundt radaren og/eller kameraet må utføres av kvalifisert personell.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

ved avbrudd i radarområdesystemet

- hindring av frontruten eller radarområdet (av smuss, is, snø, kondens osv.);

- bygninger og konstruksjoner i omgivelsene (metallbro, tunnel o.l.);

- Krevende værforhold (snø, hagl, hålke osv.);

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.);

- Dårlig kontrast mellom kjøretøyet foran og i området rundt (f.eks. hvitt kjøretøy i et område med snø osv.);

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.);

- smal eller svingete vei (krappe svinger osv.)

Fare for falske alarmer.

ANVÄNDA AVSTÅNDSVARNINGEN