Tilbake til listen

SYSTEMER OG HJELPEMIDLER FOR FØRERKORRIGERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avhengig av kjøretøyet består dette av:

- Blokkeringsfrie bremser (ABS);

- Elektronisk stabilitetssystem (ESC) med understyringskontroll og antispinn;

- Nødbremsassistent;

- Bakkestartassistent.

Øvrige førerhjelpsystemer er nærmere forklart på de følgende sider.

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Du må ikke stole blindt på disse funksjonene. De øker ikke kjøretøyets grenser og skal ikke oppfordre deg til å kjøre fortere. Derfor kan de ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet og ansvar ved manøvrering av kjøretøyet (føreren må alltid være klar for plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

Blokkeringsfrie bremser (ABS)

Ved bråbremsing hindrer ABS at hjulene låser seg slik at stoppeavstanden kan håndteres og du beholder kontrollen over kjøretøyet.

Under disse omstendighetene kan kjøretøyet styres for å unngå en hindring når du bremser. I tillegg kan dette systemet øke stoppeavstandene, særlig på veier med dårlig grep (våt bakke osv.).

Du kjenner en pulsering gjennom bremsepedalen hver gang systemet aktiveres. ABS forbedrer ikke på noen måte kjøretøyets fysiske ytelse i forhold til veioverflaten og veigrepet. Det er fortsatt viktig å følge reglene for god kjørepraksis (som å kjøre med trygg avstand til kjøretøyet foran osv.).

I en nødsituasjon bruker du fast og kontinuerlig trykk på bremsepedalen. Du trenger ikke å pumpe gjentatte ganger. ABS tilpasser kraften som brukes i bremsesystemet.

Funksjonsfeil:

- © og x lyser i instrumentpanelet sammen med meldingene ”Kontroller ABS”, ”Kontroller Bremsesystem” og ”Kontroller ESC”. Dette betyr at ABS, ESC og nødbremsassistenten er deaktivert. Bremsing er alltid aktivert.

- Varsellampene x, D, © og ® tennes i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Bremsesystem feil”: Det betyr at det er en feil i bremsesystemet.

I begge tilfeller må du kontakte en autorisert forhandler.

Bremsesystemene fungerer delvis. Det er imidlertid farlig å bremse brått og det er viktig å stanse umiddelbart, så snart trafikkforholdene tillater det. Kontakt en autorisert forhandler.

Elektronisk stabilitetssystem (ESC) med understyringskontroll og antispinn

Elektronisk stabilitetssystem ESC

Dette systemet hjelper deg å holde kontroll over kjøretøyet i kritiske kjøreforhold (unngå en hindring, miste veigrep i en sving osv.).

Funksjonsprinsipp

En sensor i rattet registrerer retningen som velges av føreren.

Andre sensorer i kjøretøyet måler den faktiske retningen.

Systemet sammenligner førertiltak med faktisk kjøreretning for kjøretøyet og korrigerer kjøreretningen ved behov ved å kontrollere bremsing av bestemte hjul og/eller motoreffekt. Hvis systemet utløses, blinker varsellampen i instrumentpanelet.

Understyringskontroll

Dette systemet optimaliserer handlingen til ESC ved forlenget understyring (tap av veigrep for forakselen).

ANTISPINN

Dette systemet bidrar til å begrense hjulspinn på kjørehjulene og til å kontrollere kjøretøyet når det drar fra ved akselerasjon eller bremsing.

Funksjonsprinsipp

Systemet måler og sammenligner fortløpende hastigheten til kjørehjulene ved hjelp av hjulsensorene og reduserer overrotasjon. Hvis et hjul begynner å miste veigrepet, bremser systemet automatisk inntil drivkraften er avstemt til festet under hjulet igjen.

Systemet justerer også motorturtallet til det aktuelle veigrepet, uavhengig av hvor mye du trykker inn gasspedalen.

I enkelte situasjoner (kjøring på vått underlag: snø, søle og lignende, eller ved kjøring med snøkjettinger), kan systemet redusere motorkraften for å begrense hjulspinn.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en feil, vises meldingen ”Kontroller ESC” og varsellampene © og tennes i instrumentpanelet. I dette tilfellet deaktiveres ESC og antispinnsystemet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Nødbremsassistent

Dette systemet kommer i tillegg til ABS og bidrar til å redusere bremselengden.

Funksjonsprinsipp

Systemet er utformet for å oppdage en nødbremssituasjon. Bremsesystemet utvikler i dette tilfellet umiddelbart maksimal effekt, og kan utløse et ABS-inngrep.

ABS-bremsing er aktiv så lenge du trykker inn bremsepedalen.

Bremselysene tennes

Avhengig av kjøretøyet kan disse tennes ved plutselig bremsing.

Forventet bremsing

Avhengig av kjøretøymodell forventer systemet en rask oppbremsing når du slipper gasspedalen raskt, noe som bidrar til å redusere bremselengden.

Spesielle tilfeller

Når du bruker fartsholderen:

- hvis du bruker gasspedalen, kan systemet bli utløst når du slipper pedalen;

- hvis du ikke bruker gasspedalen, utløses ikke systemet.

Funksjonsfeil

Når systemet oppdager en funksjonsfeil, vises meldingen ”Kontroller Bremsesystem” i instrumentpanelet sammen med varsellyset ©.

Kontakt en autorisert forhandler.

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Du må ikke stole blindt på disse funksjonene. De øker ikke kjøretøyets grenser og skal ikke oppfordre deg til å kjøre fortere. Derfor kan de ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet og ansvar ved manøvrering av kjøretøyet (føreren må alltid være klar for plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

Bakkestartassistent

Avhengig av hvor bratt bakken er, hjelper dette systemet føreren ved en bakkestart. Det forhindrer at bilen ruller bakover ved å koble inn bremsene automatisk når du flytter foten fra bremsepedalen til gasspedalen.

Systemdrift

Det fungerer bare når girspaken er i en annen stilling enn nøytral (annen enn N eller P i automatiske girkasser) og kjøretøyet står helt i ro (bremsepedalen er trykket inn).

Systemet holder kjøretøyet stille i ca. 2 sekunder. Bremsene slippes deretter gradvis (kjøretøyet beveger seg i samsvar med bakken).

Systemet for bakkestarthjelp kan ikke fullstendig hindre at kjøretøyet ruller bakover i alle situasjoner (ekstremt bratte stigninger osv.).

Uansett kan føreren trykke inn bremsepedalen for å hindre at kjøretøyet ruller bakover.

Funksjonen for bakkestartassistent bør ikke brukes for lengre stopp. Bruk bremsepedalen.

Denne funksjonen er ikke ment brukt ved parkering av kjøretøyet.

Ved behov kan du bruke bremsepedalen til å stanse kjøretøyet.

Føreren må være spesielt oppmerksom ved kjøring på glatte veier eller overflater med dårlig veigrep.

Fare for alvorlig personskade.