Tilbake til listen

PUNKTERING, RESERVEHJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I tilfelle punktering

Avhengig av kjøretøymodell, følger det med et sett for oppumping av dekk, eller et reservehjul (se følgende sider).

Kjøretøy utstyrt med et varslingssystem for dekktrykktap

Ved for lavt dekktrykk (punktering osv.) tennes varsellampen i instrumentpanelet. DEKKTRYKKVARSEL.

Hvis reservehjulet har blitt lagret i flere år, må du få forhandleren til å sjekke det for å sikre at det er trygt å bruke det.

Kjøretøy med et reservehjul som er ulikt de andre hjulene:

- Fest aldri mer enn ett reservehjul til det samme kjøretøyet.

- Skift reservehjulet så snart som mulig med et hjul som er identisk med det opprinnelige hjulet.

- Når dette er festet til kjøretøyet, som bare må være et midlertidig tiltak, må ikke kjørehastigheten overstige hastigheten angitt på etiketten på hjulet.

- Hvis du bruker et reservehjul, kan det endre kjøremåten til kjøretøyet. Unngå plutselig akselerasjon eller fartsreduksjon og reduser hastigheten i svinger.

- Hvis du må bruke snøkjettinger, fester du reservehjulet til bakakselen og sjekker dekktrykket.

Hvis kjøretøyet er parkert på veiskulderen, må du varsle andre trafikanter med en varseltrekant eller tilsvarende i samsvar med aktuell lovgivning for landet du befinner deg i.

Reservehjul

Slik finner du det:

- Åpne bagasjerommet;

- løft opp det flyttbare gulvet og bagasjeromsmatten (avhengig av kjøretøymodell) 1;

- ta av dekselet 2 på 4 verktøysettet ved å skyve det (bevegelse C eller D);

- skru ut det midtre festet 3 (avhengig av kjøretøymodellen kan det være plassert under jekken) ved å skru det mot urviseren;

- ta ut verktøysettet 4;

- fjern reservehjulet (A eller B, avhengig av kjøretøymodellen).

På kjøretøy med reservehjul B vil det ikke være mulig å plassere det punkterte hjulet der reservehjulet lå B. Verktøysettet 4 må festes med midtre feste 3, og det punktert dekket må legges i bagasjerommet.

ANVÄNDA DÄCKPUMPNINGSSATSEN ELLER BYTA TILL RESERVHJUL