KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Drivstofforbruk blir dokumentert i samsvar med en standard foreskrevet metode. Denne er lik for alle produsenter, og gjør at kjøretøyene kan sammenlignes med hverandre. Forbruk i sanntid er avhengig av hvordan kjøretøyet blir brukt, hva slags utstyr som er montert og brukerens kjørestil. Vi anbefaler følgende for å optimalisere drivstofforbruket.

De ulike kjøretøyene har forskjellige funksjoner som gjør det mulig å redusere drivstofforbruket.

- turtelleren;

- varsellampe for skifte av gir;

- Kjørestilvarsling;

- Tursammendrag og råd om økonomisk kjøring via multimedieskjermen

- Eco-akselerasjonsindikator

- ECO-modus;

- Stop and Start -funksjonenVIRKEMÅTE STOP AND START.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med et navigasjonssystem, får du tilgang til ytterligere informasjon.

I instrumentpanelet AB eller C

Avhengig av kjøretøyet kan informasjonsskjermen organiseres og tilpasses basert på tilpasningsstilen til instrumentpanelet som er valgt fra multimedieskjermen.

Varsellampe for skifte av gir 1

En varsellampe i instrumentpanelet (kjøretøyavhengig) varsler om det beste tidspunktet for å gire opp eller ned for å sikre et optimalt drivstofforbruk.

gir opp

gir ned

Du kan redusere drivstofforbruket ditt merkbart ved å følge denne indikatoren regelmessig.

Kjørestilvarsling 2

Informer deg om kjørestilen din i sanntid. Dette vises med varsellampen 2.

Desto flere blader det er på 2, desto mer fleksibelt og økonomisk kjører du.

Du kan redusere drivstofforbruket ditt merkbart ved å følge denne indikatoren regelmessig.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Akselerasjonsindikator Eco 3

Den informerer deg i sanntid om du har en moderat eller kraftig akselerasjon.

Dette vises via 3-varsellampen:

- Grønn: Akselerasjonen er moderat og riktig;

- Hvit: Akselerasjonen er for høy;

- Grå: Akselerasjonen er høy.

Merk: Det er ikke mulig å vise kjørestilindikatoren 2 og Eco akselerasjonsindikatoren 3 samtidig.

På multimedieskjermen

Tursammendrag

Når du stanser motoren, vises Tursammendrag på multimedieskjermen 4, slik at du kan se informasjon om den siste kjøreturen.

Denne omfatter:

- generelt resultat;

- resultatutvikling;

- kjørelengde uten drivstofforbruk.

Det vises en samlet poengsum fra 0-100 slik at du kan vurdere hvor økonomisk du kjører. Jo høyere poengsum, jo lavere er drivstofforbruket.

Du får råd om hvordan du kan kjøre mer økonomisk.

Dine favorittreiseruter blir lagret, slik at du kan sammenligne forbruket etter hver tur og med andre som kjører samme strekning.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

ECO-modus

ECO-modus er en funksjon som gir optimalt drivstofforbruk. Dette fungerer ved visse kjørehandlinger (akselerasjon, girskifte, fartsholder, fartsreduksjon osv.).

Begrenset akselerasjon gir lavere drivstofforbruk ved bykjøring og kjøring i omliggende områder.

Aktivere funksjonen

Avhengig av kjøretøymodell, kan funksjonen aktiveres enten ved å:

- trykke på 5-bryteren MULTI-SENSE ;

- ved å trykke på bryteren 6;

- fra multimedieskjermen (se multimedieinstruksjonene).

Varsellampen lyser i instrumentpanelet for å bekrefte at den er aktivert.

Når du kjører, kan du avslutte ECO-modusen midlertidig for å forbedre motorytelse.

Det gjør du ved å trykke gasspedalen bestemt helt inn.

ECO-modus aktiveres igjen når du tar foten vekk fra gasspedalen.

Deaktivere funksjonen

Avhengig av kjøretøymodell, kan funksjonen deaktiveres enten ved å:

- trykke på 5-bryteren MULTI-SENSE ;

- ved å trykke på bryteren 6.

Varsellampen i instrumentpanelet slukkes for å bekrefte at den er deaktivert.

Kjøreanbefaling og ECO-kjøring

Atferd

- Det er bedre å kjøre varsomt inntil motoren har nådd normal driftstemperatur, enn å la den varme opp mens bilen står i ro.

- Fart koster.

- Dynamisk kjøring med hyppig akselerasjon og bremsing koster mye drivstoff i forhold til tiden du sparer.

- Ikke dra turtallet til topps i de lavere girene. Bruk alltid så høyt gir som mulig.

- Unngå brå akselerasjon.

- Brems så lite som mulig. Hvis du oppfatter en hindring eller bratt sving i god tid, er det bare å foten vekk fra gasspedalen.

- Ikke prøv å holde samme hastighet opp en bakke. Ikke akselerer mer enn du ville gjort på flat vei. Hold foten i samme stilling på gasspedalen.

- I moderne kjøretøyer er det unødvendig å dobbeltclutche og gi gass før du stanser motoren.

- Dårlig vær, oversvømte veier:

Unngå å kjøre gjennom vann som er høyere enn den nedre kanten på hjulfelgen.

Førerhindring

På førersiden må du bare bruke matter som er egnet for kjøretøyet, festet med forhåndstilpassede komponenter og kontrollere tilpasningen regelmessig. Ikke legg én matte over en annen.

Det er fare for at de kan kile seg fast i pedalene.

Dekk

- Et dekk med for lite luft øker drivstofforbruket.

- Bruk høyeste tillatte trykk for dekket, eller anbefalt dekktrykk angitt på kanten av førerdøren, for å optimere drivstofforbruket. DEKKTRYKK.

- Hvis du bruker andre dekk enn de som er anbefalt, kan du oppleve økt drivstofforbruk.

Råd om bruk

- Vi anbefaler å bruke ECO-modus.

- Elektrisitet er drivstoff - slå av alle elektriske komponenter som du egentlig ikke trenger. Men: (Sikkerhet først), bruk alltid lys ved dårlig sikt (se og bli sett).

- Bruk lufteventilene. Drivstofforbruket øker med 4 % hvis du kjører med vinduene åpne i 100 km/t.

- Ikke fyll opp tanken helt til kanten for å unngå at det flyter over.

- I kjøretøyer med klimaanlegg er det normalt med økt drivstofforbruk (spesielt ved bykjøring) når det er i bruk. Hvis kjøretøyet er utstyrt med et manuelt klimaanlegg, bør du slå det av når det ikke er behov for det.

Anbefalinger for å redusere forbruket og bidra til å beskytte miljøet:

Hvis kjøretøyet har vært parkert i solen, kan du holde dørene åpne litt for å slippe ut den varme luften før du starter motoren.

- Ikke kjør rundt med et tomt takstativ.

- Bruk heller en tilhenger for større gjenstander.

- Hvis du har en campingvogn på slep, bør denne utstyres med en riktig innstilt vindavviser.

- Unngå å bruke bilen over svært korte avstander (korte turer med lange ventetider), fordi motoren aldri kommer opp i normal driftstemperatur.

UTFORSKA ECO-KÖRNING