Tilbake til listen

FARTSHOLDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartsholderfunksjonen hjelper deg med å holde kjørehastigheten ved en hastighet du velger, kalt cruisehastighet.

Cruisehastigheten kan innstilles på en hvilken som helst hastighet over 30 km/t.

Kontroller

1 Av/på-bryter for fartsholder.

2 Bryter for å aktivere og øke cruisehastigheten (SET/-).

3 Bryter for å aktivere og redusere cruisehastigheten, eller hente den lagrede cruisehastigheten (RES/+).

4 Sett funksjonen på standby (med cruisehastigheten lagret) (O).

5 Av/på-bryter for hastighetsbegrenser.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Det erstatter ikke under noen omstendigheter førerens ansvar for å respektere fartsgrensen og være årvåken.

Føreren må alltid ha kontroll på kjøretøyet.

Cruise control må ikke brukes når det er mye trafikk, på svingete eller glatte veier (hålke, vannplaning, grus) eller i dårlig vær (tåke, regn, sidevind osv.).

Det er fare for ulykker.

Slå den på

Trykk på bryter 1.

Varsellampen 6 vises i grått.

Meldingen ”cruise control på” vises i instrumentpanelet sammen med bindestreker som viser at cruisehastighetsfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en cruisehastighet.

Aktivere fartsholderen

Hold jevn hastighet over ca. 30 km/t og trykk på 2 (SET/-)- eller 3 (RES/+)-bryteren : Funksjonen aktiveres og den aktuelle hastigheten lagres.

Cruisehastigheten vises i stedet for bindestrekene. Cruisehastigheten bekreftes ved at den lagrede hastigheten og varsellampen vises i grønt 6.

Hvis du forsøker å aktivere funksjonen når kjørehastigheten er under 30 km/t, vises meldingen ”Ugyldig hast.” og funksjonen aktiveres ikke.

Kjøre

Når en cruisehastighet er registrert og fartsholderfunksjonen er aktiv, kan du ta foten av gasspedalen.

Husk at du alltid må holde føttene i nærheten av pedalene for å kunne reagere raskt i en nødssituasjon.

Justere cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan endres ved å trykke gjentatte ganger på:

- 2-bryteren (SET/-) for å redusere hastigheten;

- 3-bryteren (RES/+) for å øke hastigheten.

Merk: Trykk inn og hold én av bryterne for å endre hastigheten i faste trinn.

Overstige cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan overskrides når som helst ved å trykke gasspedalen. Hvis cruisehastigheten overskrides, blinker hastigheten rødt i instrumentpanelet.

Slipp deretter gasspedalen. Etter noen sekunder går kjøretøyet tilbake til innstilt cruisehastighet.

Cruisehastigheten kan ikke opprettholdes

Når du kjører ned en bratt helling, klarer ikke systemet alltid å opprettholde cruisehastigheten: Den lagrede hastigheten blinker rødt i instrumentpanelet og et lydsignal varsler med regelmessige mellomrom om situasjonen.

Kontakt en autorisert forhandler hvis cruisehastigheten ikke lenger er tilgjengelig (etter flere forsøk på aktivering).

Sette funksjonen på standby

Funksjonen settes til ventemodus hvis du:

- 4-bryter (O);

- bremsepedalen;

- clutchpedalen eller skifter til nøytral hvis kjøretøyet har automatisk girkasse;

- clutchpedalen i lengre periode eller i nøytral stilling i lengre periode (kjøretøyavhengig).

Cruisehastigheten blir lagret og vises i grått i instrumentpanelet

Gå tilbake til cruisehastigheten

Du kan hente frem en lagret hastighet når vei- og kjøreforholdene (trafikk, veiunderlag, værforhold osv.) tillater det. Trykk på bryteren 3 (RES/+) når kjørehastigheten er over 30 km/t.

Når hastigheten er lagret, bekreftes aktiveringen av cruisehastigheten ved å vise hastigheten i grønt og (kjøretøyavhengig) aktivere 6-varsellampen.

Merk: Hvis hastigheten som tidligere var lagret, er mye høyere enn gjeldende hastighet, akselererer kjøretøyet raskere for å nå denne grensen.

Når fartsholderen er satt til standby, reaktiveres fartsholderfunksjonen ved å trykke på bryter 2 (SET/-) uten å ta hensyn til den lagrede hastigheten. Det er hastigheten til kjøretøyet det tas hensyn til.

Slå av funksjonen

Cruisehastighetsfunksjonen avbrytes:

- Når du trykker på 1-knappen. I dette tilfellet lagres ikke hastigheten;

- Når du trykker på 5-knappen. I dette tilfellet blir fartsbegrenseren valgt, og ingen hastighet lagres.

Varsellampen 6 forsvinner fra instrumentpanelet for å bekrefte at funksjonen ikke lenger er aktiv.

Hvis du setter fartsholderen på standby eller slår den av, fører det ikke til en rask reduksjon i hastigheten. Du må bremse ved å trykke bremsepedalen.

ANVÄNDA FARTBEGRÄNSARE OCH FARTHÅLLARE