Tilbake til listen

BYTTE HJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjøretøyer som er utstyrt med jekk og hjulmutternøkkel

Ta av hjulkapselen, hvis utstyrt.

Bruk hjulnøkkelen 1 til å løsne hjulboltene. Plasser den slik at du kan skyve ovenfra.

Plasser jekken 2 horisontalt. Hodet på jekken være på linje med terskelen nærmest hjulet som skal løftes, som angitt med pilen 3.

Begynn å jekke opp for hånd, og pass på at støtteplaten for jekken 4 er plassert i sporet mellom de to hakkene 5 og i pilretningen 3 under kjøretøyet

Fortsett å sveive opp jekken til grunnplaten er riktig plassert (den skal stå under kjøretøyet og være innrettet etter jekkhodet).

Sveiv noen ganger for å løfte hjulet opp fra bakken.

Slå på varselblinklysene.

Parker kjøretøyet på trygg avstand fra trafikken og på et jevnt underlag hvor det ikke er fare for å skli.

Trekk til parkeringsbremsen og sett kjøretøyet i gir (førstegir eller revers, eller i P hvis du har automatisk girkasse).

Be passasjerene om å forlate kjøretøyet og holde seg vekk fra trafikken.

Hvis kjøretøyet er parkert på veiskulderen, må du varsle andre trafikanter med en varseltrekant eller tilsvarende i samsvar med aktuell lovgivning for landet du befinner deg i.

Løsne boltene og ta av hjulet.

Sett reservehjulet på det midtre navet, og vri det for å finne festehullene i hjulet og navet.

Trekk til boltene, og kontroller om hjulet er riktig plassert på navet.

Sveiv ned jekken.

Trekk boltene helt til når hjulet er på bakken, og sørg for at tiltrekkingsmomentet samt trykket i reservehjulet blir kontrollert så snart som mulig.

Kjøretøy utstyrt med et varslingssystem for dekktrykktap

Ved for lavt dekktrykk (punktering osv.) tennes varsellampen i instrumentpanelet. DEKKTRYKKVARSEL.

Hvis du har punktert, må du skifte hjulet så snart som mulig.

Et punktert dekk bør alltid undersøkes (og repareres hvis det er mulig) av en fagkyndig.

Ikke la verktøyet ligge usikret i kjøretøyet. Det kan løsne ved bremsing. Kontrollere at alt verktøy er skikkelig festet i settet etter bruk, og at det er riktig plassert i huset. Fare for personskade.

Hvis det følger bolter med reservehjulet, må du bare bruke disse boltene på reservehjulet.

Jekken er bare beregnet for å bytte hjul. Den skal ikke under noen omstendigheter brukes til å utføre reparasjoner under kjøretøyet eller til å få tilgang til undersiden av kjøretøyet.