SKJERMER OG INDIKATORER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentpanel A

Den lyser når du slår på tenningen. I enkelte tilfeller vises en varsellampe sammen med en melding.

Du kan tilpasse instrumentpanelet med innhold og farger etter eget ønske (kjøretøyavhengig).

Hvis bilen er utstyrt med en multimedieskjerm, finner du mer informasjon i instruksjonene for multimedia.

Kjøretøy uten multimedieskjerm TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Speedometer 1

Turteller 2

(måleverdi x 1000)

Visning av turtelleren er avhengig av hvilke alternativer du har valgt.

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Varsellyden høres så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t. Varsellampen lyser så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Kjørestilvarsling 3 KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Total kilometerstand 4 TRIPPTELLER: reiseparametere

Kjørecomputer 5 KJØRECOMPUTER: Generell informasjon

Beregnet rekkevidde med gjenværende drivstoffmengde 6

Verdien vises etter at du har kjørt 400 meter. TRIPPTELLER: reiseparametere.

Kjørecomputer og multimedieinformasjon 7

Avhengig av kjøretøyet kan du vise ulike typer informasjon på multimedieskjermen (kompass, telefon, navigasjon osv.) eller informasjon fra kjørecomputeren.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Indikator for kjølevæsketemperatur 9

Under vanlig bruk bør indikator 9 være foran område 8. Ved intens kjøring kan nålen nærme seg denne sonen. Dette er ikke alvorlig såfremt varsellampen ® ikke tennes samtidig med en melding i instrumentpanelet og at et lydsignal høres.

Drivstoffmåler 10

Hvis nivået er på det laveste, tennes varsellampen for drivstoff M og du hører et lydsignal. Etterfyll snarest.

Instrumentpanel B

Den lyser når du slår på tenningen. I enkelte tilfeller vises en varsellampe sammen med en melding.

Du kan tilpasse instrumentpanelet med innhold og farger etter eget ønske (kjøretøyavhengig).

Hvis bilen er utstyrt med en multimedieskjerm, finner du mer informasjon i instruksjonene for multimedia.

Kjøretøy uten multimedieskjerm TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Indikator for kjølevæsketemperatur 11

Under vanlig bruk bør indikator 11 være foran område 12. Ved intens kjøring kan nålen nærme seg denne sonen. Dette er ikke alvorlig såfremt varsellampen ® ikke tennes samtidig med en melding i instrumentpanelet og at et lydsignal høres.

Speedometer 13

Skjermen varierer avhengig av hvilken stil du har valgt.

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Varsellyden høres så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t. Varsellampen lyser så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Turtallteller 14

(måleverdi x 1000)

Visningen av turtallet avhenger av hvordan du har tilpasset instrumentpanelet. Avhengig av hvilken stil du har valgt, kan det hende den ikke vises.

Kjørestilvarsling 15 KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Multimedieinformasjon 16

Avhengig av kjøretøy, kan du vise informasjon fra multimedieskjermen (kompass, telefon, navigasjon. etc.).

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Beregnet rekkevidde med gjenværende drivstoffmengde 17

Verdien vises etter at du har kjørt 400 meter. TRIPPTELLER: reiseparametere.

Total kilometerstand 18 TRIPPTELLER: reiseparametere

Kjørecomputer 19 KJØRECOMPUTER: Generell informasjon

Drivstoffmåler 20

Hvis nivået er på det laveste, tennes varsellampen for drivstoff M og du hører et lydsignal. Etterfyll snarest.

Instrumentpanel C

Den lyser når du slår på tenningen. I enkelte tilfeller vises en varsellampe sammen med en melding.

Du kan tilpasse instrumentpanelet med farger etter eget ønske (kjøretøyavhengig). Hvis bilen er utstyrt med en multimedieskjerm, finner du mer informasjon i instruksjonene for multimedia.

Kjøretøyer som ikke er utstyrt med et navigasjonssystem TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Turtallteller 21

(måleverdi x 1000)

Indikator for kjølevæsketemperatur 23

Under vanlig bruk skal indikatoren 23 være foran den røde sonen 22. Ved intens kjøring kan nålen nærme seg denne sonen. Dette er ikke alvorlig såfremt varsellampen ® ikke tennes samtidig med en melding i instrumentpanelet og at et lydsignal høres.

Kjørecomputer 24

KJØRECOMPUTER: Generell informasjon

Beregnet rekkevidde med gjenværende drivstoffmengde 25

Verdien vises etter at du har kjørt 400 meter.

TRIPPTELLER: reiseparametere

Total kilometerstand 26

TRIPPTELLER: reiseparametere

Kjørestilvarsling 27 KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Speedometer 28

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Varsellyden høres så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t. Varsellampen lyser så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Drivstoffmåler 29

Hvis nivået er på det laveste, tennes varsellampen for drivstoff M og du hører et lydsignal. Etterfyll snarest.

Varsel om lavt motoroljenivå

Når du starter motoren, får du et varsel fra instrumentpanelet hvis oljenivået er for lavt. MOTOROLJENIVÅ: Generell informasjon.

Første gang varslet vises, kan det slås av med et trykk på bryter 30OK”.

Etterfølgende varsler slås av automatisk etter omtrent 30 sekunder.

Instrumentpanel i miles

(alternativ for å skifte til km/t)

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Slå av tenningen og trykk flere ganger på 31-bryteren til du kommer til Kjøretøy-fanen 34;

- trykk flere ganger på 32- eller 33-kontrollen til du kommer til menyen ”Innstillinger” og trykk på 30OK -bryteren;

- Gjenta samme handling for å komme til ”INSTRUMENTBORD”, deretter ”Enheter”.

Kjøretøy med multimedieskjerm.

Du finner mer informasjon om å velge audiosystem i instruksjonene for multimediesystemet.

Merknad: i begge tilfeller, når batteriet er slått av, går kjøretøyets datamaskin automatisk tilbake til den opprinnelige måleenheten.

Gjenta samme handling for å gå tilbake til forrige modus.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.