TRIPPTELLER: reiseparametere

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Visningen av følgende informasjon AVHENGER AV UTSTYRSNIVÅ OG LAND.

Eksempler på valg

Tolke visningen som er valgt

Ingen meldinger Lagret

a) Tripplogg.

Følgende vises fortløpende:

- Informasjonsmeldinger (airbag på passasjersiden OFF osv.)

- Systemfeilmeldinger (”Kontroller Insprutning” etc.).

b) Aktuelt drivstofforbruk.

Denne verdien vises når kjørehastigheten har kommet opp i ca. 30 km/t.

7.4 L/100

Gjennomsnittlig drivstofforbruk siden forrige nullstilling.

Verdien vises etter at du har kjørt minst 400 meter siden forrige nullstilling.

5.8 L/100

c) Trippteller: Kjøreavstand siden forrige nullstilling.

112,4 km

Gjennomsnittlig hastighet siden forrige nullstilling.

Verdien vises etter at du har kjørt 400 meter.

123.4 km/h

Eksempler på valg

Tolke visningen som er valgt

Gjennomsnitt LPG

d) Gjennomsnittlig LPG-drivstofforbruk.

--.- L/100

Rekkevidde LPG

Beregnet rekkevidde med gjenværende LPG-drivstoffmengde.

--- km

Distanse LPG

Kjørelengde på LPG-drivstoff siden forrige nullstilling.

--- km

90 km/t

e) Aktuell hastighet (kjøretøyavhengig).

Eksempler på valg

Tolke visningen som er valgt

Dekk trykk Innl.langt trykk

d) Tilbakestilling av dekktrykket.

DEKKTRYKKVARSEL

16:30

e) Stille inn tiden.

KLOKKE OG UTENDØRSTEMPERATUR

Eksempler på valg

Tolke visningen som er valgt

Kjørecomputer med visning av antall km til neste service

f) Antall km til service og oljeskift.

Serviceavstand

Slå på tenningen uten å starte motoren, og vis Antall km til service. Når verdien nærmer seg grensen, er det flere alternativer:

- Hvis verdien er mindre enn 1 500 km eller én måned, vises meldingen Service påkrevd sammen med det som er nærmest (avstand eller tid)

- Hvis verdien er lik 0 km eller servicedatoen er nådd: Vises meldingen ”Service anbefalt” sammen med varsellampen ©.

Kjøretøyet trenger service så snart som mulig.

Service om

30 000 km / 12 måneder

Service påkrevd innen

300 km / 24 dager

Service anbefalt

Tilbakestilling: Avstanden til neste service tilbakestilles ved å trykke inn og holde knappen OK i ca. 10 sekunder inntil antall km til service vises permanent på skjermen.

Merk: Hvis det er utført service uten å skifte motorolje, bør bare antall km til neste service tilbakestilles. Hvis det også er skiftet motorolje, bør du tilbakestille både antall km til neste service og til neste oljeskift.

Eksempler på valg

Tolke visningen som er valgt

Kjørecomputer med visning av antall km til neste service (forts.)

f) Antall km til service eller oljeskift.

Antall km til oljeskift

Slå på tenningen uten å starte motoren, og vis antall km til neste oljeskift.

Oljeskift om

30 000 km / 24 måneder

Avstanden til neste oljeskift påvirkes av kjørestilen (hyppig kjøring i lav hastighet, korte turer med mange stopp, tomgangskjøring over lengre tid, kjøring med tilhenger osv.). Avstanden til neste oljeskift kan derfor i enkelte tilfeller synke raskere enn den faktiske tilbakelagte kjørelengden.

Tilbakestilling: Avstanden til neste service tilbakestilles ved å trykke inn og holde knappen OK i ca. 10 sekunder inntil antall km til oljeskift vises permanent på skjermen.

Merk: Hvis det er utført service uten å skifte motorolje, bør bare antall km til neste service tilbakestilles. Hvis det også er skiftet motorolje, bør du tilbakestille både antall km til neste service og til neste oljeskift.

Sørg for Adblue før 2400 km

g) Anslått rekkevidde med gjenværende reagens.