KJØRECOMPUTER: Generell informasjon

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjørecomputer AB eller C

Avhengig av kjøretøyet omfatter dette følgende funksjoner:

- kjøreavstand;

- reiseinnstillinger;

- informasjonsmeldinger;

- systemfeilmeldinger (relatert til ©-varsellampen);

- varselmeldinger (relatert til ®-varsellampen);

- tilpasningsmeny for kjøretøyinnstillinger TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Alle disse funksjonene er beskrevet på de neste sidene.

Kjøretøy som er utstyrt med A-instrumentpanel

Funksjonene fordeles på sonene 567 og  8. Plasseringen av sonene varierer avhengig av hvilken stil som er valgt.

Trykk på bryteren 1 for å bla mellom områdene 5 og 6, og velg funksjonene ved å trykke flere ganger på bryteren 2 eller 3.

Kjøretøy som er utstyrt med B-instrumentpanel

Funksjonene fordeles på sonene 567 og  8.

Trykk på bryteren 1 for å bla mellom sonene, og velg funksjonene ved å trykke flere ganger på bryteren 2 eller 3.

Kjøretøy som er utstyrt med C-instrumentpanel

Trykk på bryteren 1 helt til du kommer til ”Bil”-fanen.

Trykk flere ganger ved å bruke kontroll 2 eller 3, bruk eventuelt bryteren 4 for å bekrefte.

Valg

(skjermvisningen avhenger av utstyrsnivå og land)

a) Tripplogg, driftsfeil og lesing av informasjonsmeldinger;

b) Turinnstillinger:

- gjennomsnittlig drivstofforbruk;

- aktuelt drivstofforbruk;

- anslått rekkevidde med gjenværende drivstoff

- kjøreavstand;

- gjennomsnittlig hastighet;

- gjennomsnittlig LPG-drivstofforbruk

- beregnet rekkevidde med gjenværende LPG-drivstoffmengde

- LPG-rekkevidde

c) Tripptellerstand og gjennomsnittlig hastighet;

d) Nullstill dekktrykk;

e) Stille klokken;

f) Kjørelengde til service:

- kjørelengde til service;

- antall km til oljeskift.

g) Anslått rekkevidde med gjenværende reagens.

Tilbakestille trippteller og kjøreparametere (tilbakestillingsknapp)

Velg én av tripparameterne for visning på skjermen. Trykk inn og hold 4-bryteren ”OK” til den er nullstilt.

Automatisk nullstilling av reiseparameterne

Nullstilling skjer automatisk når maksimal verdi på noen av parameterne er overskredet.

Tolke noen av verdiene som vises etter nullstilling

Verdiene for gjennomsnittlig drivstofforbruk, maksimal kjørelengde og gjennomsnittlig hastighet blir mer stabile og pålitelige jo lenger du har kjørt siden siste nullstilling.

De første kilometerne etter en nullstilling ser du at strekningen øker etter hvert som du kjører. Verdien tar høyde for gjennomsnittlig drivstofforbruk siden forrige nullstilling. I følgende tilfeller kan det gjennomsnittlige drivstofforbruket derfor synke:

- kjøretøyet slutter å akselerere;

- motoren er kommet opp i driftstemperatur (hvis motoren var kald da nullstillingen ble utført);

- når du går over fra bykjøring til landeveiskjøring.