Tilbake til listen

SIKKER PASSASJERUTGANG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Beskrivelse

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for sikkerheten til passasjerene i kjøretøyet.

Formålet med funksjonen ”Sikker passasjerutgang” er å advare føreren og/eller passasjerene om den potensielle faren hvis de åpner dørene når kjøretøyet står stille.

Ved hjelp av informasjon fra følerne på hver side av den bakre støtfangeren (område C) varsles føreren om:

- når et annet kjøretøy (eller motorsykkel, sykkel, fotgjenger osv.) er innenfor registreringsområdet A;

og

- dersom det er fare for kollisjon med et kjøretøy (eller motorsykkel, sykkel, fotgjengere osv.) i området B.

Spesialfunksjon

Sørg for at C området rundt radarene på hver side av støtfangeren bak ikke er hindret (av smuss, søle, snø etc.).

Hvis en radar er tildekket, vises meldingen ”Side radar ingen visbilitet” i instrumentpanelet. Rengjør området der sensorene er plassert.

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- radarområdet C er skadet (bakre støtfanger);

- bilen er utstyrt med et tilhengerfeste som ikke er blitt registrert av systemet.

Bruk

Når en dør åpnes og når et objekt i bevegelse oppdages, vises varsellampen 1 på det utvendige bakspeilet 2, og avhengig av kjøretøyet, lyser omgivelseslysene på fordøren.

Merk: Rengjør sladrespeilet 2 regelmessig slik at displayet til varsellampen 1 alltid er synlig.

Når det oppdagede objektet er veldig nært, vil det høres et lydsignal sammen med varselsmeldingen 3 ”Hindring side oppdaget” på instrumentpanelet.

Merk: systemet forblir aktivt i omtrent 45 minutter etter at tenningen er slått av.

Aktivering/deaktivering av funksjonen fra multimedieskjermen4

Se multimedieinstruksjonene for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Systemet fungerer ikke under følgende forhold

- kjøretøyet beveger seg og ikke er ikke helt stillestående;

- kjøretøyet er låst utenfra;

- det er bevegelige objekter (motorsykler, sykler, fotgjengere, kjøretøy osv.) som beveger seg mot eller i nærheten av ditt kjøretøy med lav hastighet som ikke anses som en risiko av systemet;

- rekkevidden til sensorene som er plassert inne i den bakre støtfangeren, er hindret av gjenstander, for eksempel andre spesielt brede parkerte biler som er parkert veldig nær ditt kjøretøy.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med en tilhengerkrok som registreres av systemet, vises en ”Kjøre assistanse utilgjengelig”-melding i instrumentpanelet for å varsle deg om at funksjonen ikke er tilgjengelig.

Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil ha mer informasjon om utstyr som passer til bilen din.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en feil, vises meldingen ”Side radarer må kontrolleres” i instrumentpanelet. Kontakt en godkjent forhandler.

Når kjøretøyet er ulåst, går funksjonen tilbake til den sist lagrede statusen på multimediaskjermen.

Denne funksjonen er en ekstra kjørehjelp og oppdager kanskje ikke bestemte kjøretøyer eller gjenstander i bevegelse i nærheten av kjøretøyet. Denne funksjonen er ikke på noen måte en erstatning for årvåkenhet og ansvar for sjåføren og passasjerene i kjøretøyet, som alltid er ansvarlig for å være spesielt oppmerksom på trafikksituasjonen og kontrollere området før de forlater bilen.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Visse forhold (komplekse omgivelser, dårlige værforhold osv.) kan forstyrre eller skade driften av systemet med risiko for falske alarmer.

säkert att kliva ur bilen