Tilbake til listen

RYGGEKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bruk

Når du rygger, overfører kameraet 1 på bakluken en visning av omgivelsene bak kjøretøyet til multimediaskjermen 2 sammen med én, to eller tre hjelpelinjer 34 og 5 (fast, bevegelig og hjelpelinje for tilhenger).

Dette systemet bruker flere ulike hjelpelinjer (bevegelige for kjøreretning og faste for avstand). Når den røde sonen nås, må du bruke støtfangerbildet for å stoppe nøyaktig.

Måler for fast klaring 3

Måleren for fast klaring består av fargede markører AB og C som viser avstanden bak kjøretøyet:

- A (rød) ca. 30 centimeter fra kjøretøyet

- B (gul) ca. 70 centimeter fra kjøretøyet

- C (grønn) ca. 150 centimeter fra kjøretøyet

Denne måleren forblir fast og viser kjøretøyets kjøreretning hvis hjulene er på linje med kjøretøyet.

Bevegelig hjelpelinje 4

Dette vises i blått på multimedieskjermen 2. Det viser kjøretøyets relative kjøreretning i forhold til rattstillingen.

Hjelpelinje for tilhenger 5

Dette vises i blått på multimedieskjermen 2. Denne indikerer kursen til tilhengerfeste i henhold til rattposisjonen. Det gjør at sjåføren kan plassere tilhengerfeste så nært som mulig til trailerens tilhengerhode.

Tilhenger-visning

Hvis en tilhenger er festet når du kjører forover, trykker du på ”Tilhenger”-knappen fra ”Kjøretøy”-modus på multimediaskjermen 2 for å gjøre det mulig for kameraet 1 å overføre en visning av området rundt i omtrent 30 sekunder.

Innstillinger

Fra multimediaskjermen, når giret står i revers, trykker du ”Innstillinger”-knappen for å legge til eller fjerne hjelpelinjer og justere kamerabildeinnstillingene (lysstyrke, kontrast m.m.).

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Zoom auto funksjon

Hvis det oppdages en hindring bak kjøretøyet, skifter funksjonen ”Zoom auto” gjeldende visning til en øvre bakovervendt visning.

Se multimedieinstruksjonene for å aktivere eller deaktivere funksjonen ”Zoom auto”.

Pass på at kameraet ikke er tildekket (av smuss, søle, snø, kondens osv.).

Skjermen viser et ryggespeilbilde.

Rammene er en representasjon projisert på flat bakke. Disse opplysningene er ikke relevante når de overlapper en vertikal gjenstand eller en gjenstand på bakken.

Gjenstander som vises på kanten av skjermen, kan være deformert.

I svært lyssterkt lys (snø, kjøretøy i sol osv.) kan kamerasikten påvirkes negativt.

Hvis bagasjerommet er åpent eller ikke skikkelig lukket, vises meldingen ”Bakluke åpen”.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar.

Føreren må alltid være forberedt på plutselige hendelser under kjøring. Påse alltid at det ikke er noen små og smale bevegelige hindringer (som barn, dyr, rullestol, sykkel, stein, stolpe osv.) i blindsonen når du manøvrerer.

Forskjell mellom beregnet og faktisk avstand

Kjøring eller rygging mot en bratt oppoverbakke

De faste hjelpelinjene 3 viser avstandene som nærmere enn de faktisk er.

Gjenstandene som vises på skjermen er i virkeligheten lengre borte i bakken.

Hvis skjermen for eksempel viser en gjenstand ved D, er den faktiske avstanden til gjenstanden ved E.

Kjøring eller rygging mot en bratt nedoverbakke

De faste hjelpelinjene 3 viser avstandene som lengre vekk enn de faktisk er.

Gjenstandene som vises på skjermen er derfor faktisk nærmere bilen.

Hvis skjermen for eksempel viser en gjenstand ved G, er den faktiske avstanden til gjenstanden ved F.

Kjøring eller rygging mot en utstående gjenstand

Sted H virker lengre borte enn sted J på skjermen. I virkeligheten er sted H på samme sted som K.

Banen som angis av de faste og bevegelige hjelpelinjene tar ikke hensyn til gjenstandens høyde. Det er derfor en viss fare for at kjøretøyet kan treffe gjenstanden ved rygging mot K.

backkamera