12 VOLT BATTERI: feilsøking

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For å unngå all fare for gnister:

- Kontroller at alt som bruker strøm (kupélys osv.), er slått av før du kobler et batteri fra eller til.

- Når du lader, må du stanse ladingen før du kobler batteriet til eller fra.

- Ikke legg metallgjenstander på batteriet. De kan forårsak kortslutning mellom terminalene.

- La det alltid gå minst fem minutter fra du slår av motoren og til du kobler fra batteriet.

- Husk å koble til batteriterminalene igjen etter montering.

Koble til en batterilader

Batteriladeren må være kompatibel med et batteri med en nominell spenning på 12 volt.

Du må ikke koble fra batteriet mens motoren går. Følg instruksjonene til produsenten av batteriladeren som du bruker.

Slå av tenningen før du foretar deg noe i motorrommet. STARTE, STOPPE MOTOREN.

Det kan være nødvendig med spesielle prosedyrer for å lade enkelte batterier. Kontakt din godkjente forhandler.

Unngå all fare for gnister som kan medføre umiddelbar eksplosjon, og lad batteriet i et godt ventilert område.

Fare for alvorlig personskade.

Håndter batteriet forsiktig ettersom det inneholder svovelsyre som ikke må komme i kontakt med øynene eller huden. Hvis den gjør det, må du vaske det utsatte området med rikelig med kaldt vann. Kontakt en lege ved behov.

Hold åpne flammer, glødende varme gjenstander og gnister vekk fra batterikomponentene. Det er fare for at det kan eksplodere.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. Motorkjøleviften kan også starte når som helst. Varsellyset i motorrommet minner deg på dette.

Fare for skade.

Starte kjøretøyet ved å bruke batteriet fra et annet kjøretøy

Hvis du må bruke batteriet fra et annet kjøretøy for å starte, må du skaffe egnede startkabler (med et stort tverrsnitt) fra en autorisert forhandler eller, hvis du allerede har startkabler, påse at de er i god stand.

De to batteriene må ha lik nominell spenning: 12 volt. Batteriet som leverer strøm bør ha en kapasitet (amperetimer, Ah) som er minst den samme som det utladede batteriet.

Påse at det ikke er fare for kontakt mellom de to kjøretøyene (fare for kortslutning når de positive terminalene kobles til), og at det utladede batteriet er riktig koblet til. Slå av tenningen.

Merk: På E-Tech full hybrid-versjonen må du, siden det ikke er direkte adgang til batteriet, bruke de eksterne polene som finnes i motorrommet.

Se de neste sidene.

Ikke bruk E-Tech full hybrid til å lade et ”12 volts” batteri i et annet kjøretøy. Den elektriske strømmen i det sekundære ”12 V”-batteriet i en E-Tech full hybrid er ikke tilstrekkelig for dette.

Fare for skade på kjøretøyet.

Håndter batteriet forsiktig ettersom det inneholder svovelsyre som ikke må komme i kontakt med øynene eller huden. Hvis den gjør det, må du vaske det utsatte området med rikelig med kaldt vann. Kontakt en lege ved behov.

Hold åpne flammer, glødende varme gjenstander og gnister vekk fra batterikomponentene. Det er fare for at det kan eksplodere.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. Motorkjøleviften kan også starte når som helst. Varsellyset i motorrommet minner deg på dette.

Fare for skade.

Batteri i motorrommet

Batteriet er ikke lett tilgjengelig.

Bruk terminalen 1 (+) og terminalen 2 (-) i motorrommet.

Løft dekslet 3 til terminalen 1 (+).

Batteri i motorrommet (fortsatt)

Koble den positive kabelen A til terminalen 1 (+) og deretter til terminalen 5 (+) på batteriet som leverer strøm.

Koble den negative kabelen B til terminal 4 (-) på batteriet som skal levere strøm, og deretter til terminal 2 (-).

Start motoren på kjøretøyet som skal levere strøm, og la den gå på middels turtall.

Hvis motoren ikke starter umiddelbart, slår du av tenningen og venter et par sekunder før du gjentar operasjonen.

Når motoren går, kobler du fra kablene A og B i motsatt rekkefølge (2 - 4 - 5 - 1).

Sett på plass dekslet 3 til polen 1 (+).

Kontroller at det ikke er kontakt mellom ledningene A og B, og at plussledningen A ikke berører metalldeler på kjøretøyet som leverer strøm.

Fare for personskade og/eller skade på kjøretøyet.

Batteri i bagasjerommet

(E-Tech full hybrid-versjon)

Batteriet er ikke lett tilgjengelig.

Du må bruke de eksterne polene.

Bruk terminalen 6 (-) og terminalen 7 (+) i motorrommet.

Løft dekslet 8 til terminalen 7 (+).

Det er forbudt å koble fra den positive kabelen i motorrommet.

Det er fare for at motoren starter utilsiktet.

Fare for brannsår ved gnister.

Batteri i bagasjerommet (fortsatt)

(E-Tech full hybrid-versjon)

Koble den positive kabelen A til terminalen 7 (+) og deretter til terminalen 5 (+) på batteriet som levere strømmen.

Koble den negative kabelen B til terminal 4 (-) på batteriet som skal levere strøm, og deretter til terminal 6 (-).

Start motoren på kjøretøyet som skal levere strøm, og la den gå på middels turtall.

Hvis motoren ikke starter umiddelbart, slår du av tenningen og venter et par sekunder før du gjentar operasjonen.

Når motoren går, kobler du fra kablene A og B i motsatt rekkefølge (- 4 - 5 - 7).

Sett på plass dekslet 8 til polen 7 (+).

Kontroller at det ikke er kontakt mellom ledningene A og B, og at plussledningen A ikke berører metalldeler på kjøretøyet som leverer strøm.

Fare for personskade og/eller skade på kjøretøyet.