STARTE, STOPPE MOTOREN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Starte

Kortet må være satt inn i registreringssonen 1.

For å starte:

- på kjøretøy med automatisk girkasse: I posisjonen P trykker du på bremsepedalen, deretter trykker du på knappen 2 og slipper bremsepedalen når motoren har startet. På E-Tech full hybrid-kjøretøy tennes meldingen READY i instrumentpanelet samtidig som det lyder et lydsignal. Meldingen forsvinner når hastigheten er over rundt 5 km/t;

- på kjøretøy med manuell girkasse: Trykk på bremsepedalen, trykk på knappen 2 og slipp bremsepedalen når motoren har startet. Hvis et gir er aktivert, trykker du også på clutchpedalen.

Spesialfunksjoner

- Hvis en av betingelsene for start ikke er oppfylt, vises meldingen ”Trykk inn bremsepedalen + START” eller ”Trå inn clutch + START” eller "Sett girspaken i P" på instrumentpanelet;

- I enkelte tilfeller må du bevege litt på rattet mens du trykker på startknappen 2 for å låse opp rattstammen. Meldingen ”Vri på ratt + start” varsler deg om dette.

Slå av tenningen før du foretar deg noe som helst i motorrommet.

Avhengig av kjøretøyet har du kanskje en digital nøkkel som tilbyr alle funksjonene til kortet. Hvis et kort har blitt liggende i kjøretøyet og dørene er låst med den digitale nøkkelen, hindres imidlertid alle funksjonene i kortet.

Se avsnittet ”Digital nøkkel” for mer informasjon DIGITAL NØKKEL.

Starte (fortsettelse)

Merk:

- på biler med manuell girkasse vises meldingen Trå inn clutch i instrumentpanelet hvis motoren stopper. Trykk clutchpedalen helt inn for å starte motoren på nytt;

- på E-Tech full hybrid-kjøretøy: Motorenheten slås av automatisk etter ca. 15 minutter hvis kjøretøyet har stått stille og førerens setebelte ikke er festet. Du kan eventuelt starte motoren på nytt ved å trykke på 2-knappen én gang.

Under en systemoppdatering via multimediasystemet vil det ikke være mulig å starte kjøretøyet.

Vent til oppdateringen er fullført før du starter kjøretøyet.

Du finner mer informasjon om systemoppdateringer i instruksjonene for multimedieutstyr.

Håndfri start med åpen bakluke

I dette tilfellet bør ikke kortet være plassert i bagasjerommet for å hindre fare for tap.

Bruk av tilbehør

(slå på tenningen)

Når du har låst opp bilen og satt deg inn i den, kan du begynne å bruke noen av funksjonene (radio, navigasjon, viskere osv.).

Hvis du vil bruke de andre funksjonene, må kortet befinne seg i kupéen. Deretter trykker du på knappen 2 uten å trykke inn pedalene.

Meldingen ”Plasser kort på sonen + start vises i instrumentpanelet.

Trykk inn bremse- eller clutchpedalen, og plasser kortet 4 (knappsiden) på det angitte området 3. Trykk knappen 2 for å starte motoren. Meldingen forsvinner.

Funksjonsfeil

I enkelte tilfeller kan det hende at håndfrikortet ikke fungerer:

- kortbatteriet er tomt osv.

- i nærheten av apparater som bruker den samme frekvensen som kortet (skjerm, mobiltelefon, videospill, telefonlader osv.).

- kjøretøyet befinner seg i et område med høy elektromagnetisk stråling.

Forutsetninger for å stanse motoren

Bilen må stå i ro med girspaken i stilling P (automatisk girkasse). På E-Tech full hybrid-kjøretøy vises meldingen READY i instrumentpanelet.

Med kortet i kupeen, trykk på knapp 2: Motoren stanser. På E-Tech full hybrid-kjøretøy forsvinner READY-meldingen fra instrumentpanelet.

Rattstammen låses når du åpner en dør eller låser bilen.

Hvis kortet ikke lenger befinner seg i kupéen når du forsøker å stanse motoren, vises meldingen Kort mangler. Trykk og hold START vises i instrumentpanelet. Trykk på knappen 2 i minst to sekunder. Hvis kortet ikke lenger befinner seg i kupeen, må du finne det igjen før du trykker inn knappen. Det er ikke mulig å starte motoren uten kortet.

Når du stanser motoren, kan eventuelt tilbehør (radio osv.) fortsatt brukes i ca. 10 minutter.

Når førerdøren åpnes, slås tilbehøret av.

Spesielt for E-Tech full hybrid-kjøretøyer

Når kjøretøyet står i ro i elektrisk driftsmodus, vises meldingen ”MOTOR GAR STENG AV” i instrumentpanelet sammen med et lydsignal hvis:

- Føreren har ikke festet setebeltet.

- Panseret er åpent.

- Førerdøren er åpen.

Slå aldri av tenningen før kjøretøyet har stoppet helt. Når motoren er stanset, vil ikke servobremsen, servostyringen osv. og det passive sikkerhetsutstyret som airbags og strammere lenger fungere.

Kontroller at motoren er slått helt av før du forlater kjøretøyet, og sjekk at du har med deg kortet.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved for eksempel å starte motoren, aktivere utstyr som elektriske vinduer eller låse dørene.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.