Tilbake til listen

FØRERHJELPSYSTEMER OG -FUNKSJONER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avhengig av kjøretøyet består dette av:

- Blokkeringsfrie bremser (ABS);

- elektronisk stabilitetssystem (ESC) med understyringskontroll og antispinn;

- nødbremsassistent;

- førerassistent med en tilhenger;

- bakkestartassistent;

- hjelp til kjøring i nedoverbakke (HDC);

- styring av bakhjulene;

- regenerativt bremsesystem.

Øvrige førerhjelpsystemer er nærmere forklart på de følgende sider.

Blokkeringsfrie bremser (ABS)

Ved bråbremsing hindrer ABS at hjulene låser seg slik at stoppeavstanden kan håndteres og du beholder kontrollen over kjøretøyet.

I slike tilfeller bør du selv styre for å unngå hindringer når du bremser. I tillegg kan dette systemet øke stoppeavstandene, særlig på veier med dårlig grep (våt bakke osv.).

Du kjenner en pulsering gjennom bremsepedalen hver gang systemet aktiveres. ABS forbedrer ikke på noen måte kjøretøyets fysiske ytelse i forhold til veioverflaten og veigrepet. Det er fortsatt viktig å følge reglene for god kjørepraksis (som å kjøre med trygg avstand til kjøretøyet foran osv.).

I en nødsituasjon bruker du fast og kontinuerlig trykk på bremsepedalen. Du trenger ikke å pumpe gjentatte ganger. ABS tilpasser kraften som brukes i bremsesystemet.

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Du må ikke stole blindt på disse funksjonene. De øker ikke kjøretøyets grenser og skal ikke oppfordre deg til å kjøre fortere. De kan ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet og ansvar ved manøvrering av bilen (føreren må alltid være klar for plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

Funksjonsfeil:

- © og x lyser i instrumentpanelet sammen med meldingene ”Kontroller ABS”, ”Kontroller Bremsesystem” og ”Kontroller ESC”. Dette betyr at ABS, ESC og nødbremsassistenten er deaktivert. Bremsing er alltid aktivert;

- Varsellampene x, D, © og ® tennes i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Bremsesystem feil”: Det betyr at det er en feil i bremsesystemet.

I begge tilfeller må du kontakte en autorisert forhandler.

Elektronisk stabilitetssystem (ESC) med understyringskontroll og antispinn

Elektronisk stabilitetssystem ESC

Dette systemet hjelper deg å holde kontroll over kjøretøyet i kritiske kjøreforhold (unngå en hindring, miste veigrep i en sving osv.).

Funksjonsprinsipp

En sensor i rattet registrerer retningen som velges av føreren.

Andre sensorer i bilen måler den faktiske retningen.

Systemet sammenligner førertiltak med faktisk kjøreretning for kjøretøyet og korrigerer kjøreretningen ved behov ved å kontrollere bremsing av bestemte hjul og/eller motoreffekt. Hvis systemet utløses, blinker varsellampen i instrumentpanelet.

Understyringskontroll

Dette systemet optimaliserer handlingen til ESC ved forlenget understyring (tap av veigrep for forakselen).

ANTISPINN

Dette systemet bidrar til å begrense hjulspinn på kjørehjulene og til å kontrollere kjøretøyet når det drar fra ved akselerasjon eller bremsing.

Funksjonsprinsipp

Systemet måler og sammenligner fortløpende hastigheten til kjørehjulene ved hjelp av hjulsensorene og reduserer overrotasjon. Hvis et hjul begynner å miste veigrepet, bremser systemet automatisk inntil drivkraften er avstemt til festet under hjulet igjen.

Systemet justerer også motorturtallet til det aktuelle veigrepet, uavhengig av hvor mye du trykker inn gasspedalen.

I enkelte situasjoner (kjøring på vått underlag: snø, søle og lignende, eller ved kjøring med snøkjettinger), kan systemet redusere motorkraften for å begrense hjulspinn.

Bremsesystemet fungerer delvis. Det er imidlertid farlig å bremse brått og det er viktig å stanse umiddelbart, så snart trafikkforholdene tillater det. Kontakt en autorisert forhandler.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en feil, vises meldingen ”Kontroller ESC” og varsellampene © og tennes i instrumentpanelet. I dette tilfellet deaktiveres ESC og antispinnsystemet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Aktiverer, hindrer antispinnfunksjonen

Trykk knappen 1 for å aktivere funksjonen.

Hvis dette ikke er nødvendig, kan funksjonen deaktiveres ved å trykke på bryter 1.

I så fall vises -varsellampen kontinuerlig i instrumentpanelet sammen med meldingen ”ESC Av”.

Antispinnsystemet gir ekstra sikkerhet. Du bør ikke kjøre med denne funksjonen deaktivert. Rett dette så raskt som mulig ved å trykke på bryter 1 på nytt.

Merk: Antispinnkontrollen reaktiveres automatisk når tenningen slås på.

Nødbremsassistent

Dette systemet kommer i tillegg til ABS og bidrar til å redusere bremselengden.

Funksjonsprinsipp

Systemet oppdager en nødbremssituasjon. Bremsesystemet utvikler i dette tilfellet umiddelbart maksimal effekt, og kan utløse et ABS-inngrep.

ABS-bremsing er aktiv så lenge du trykker inn bremsepedalen.

Bremselysene tennes

Avhengig av kjøretøyet kan disse tennes ved plutselig bremsing.

Forventet bremsing

Avhengig av kjøretøymodell forventer systemet en rask oppbremsing når du slipper gasspedalen raskt, noe som bidrar til å redusere bremselengden.

Spesielle tilfeller

Når du bruker fartsholderen:

- Hvis du bruker gasspedalen, kan systemet bli utløst når du slipper pedalen.

- hvis du ikke bruker gasspedalen, utløses ikke systemet

Funksjonsfeil

Når systemet oppdager en funksjonsfeil, vises meldingen ”Kontroller Bremsesystem” i instrumentpanelet sammen med varsellyset ©.

Kontakt en autorisert forhandler.

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Du må ikke stole blindt på disse funksjonene. De øker ikke kjøretøyets grenser og skal ikke oppfordre deg til å kjøre fortere. De kan ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet og ansvar ved manøvrering av bilen (føreren må alltid være klar for plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

Førerassistent med en tilhenger

Dette systemet bidrar til å opprettholde styringen over kjøretøyet mens du bruker en tilhenger. Det registrerer risting forårsaket av å trekke en tilhenger under visse kjøreforhold.

Driftsbetingelser

- Funksjonen bør aktiveres av en autorisert forhandler.

- tilhengerfestet må være godkjent av en autorisert forhandler;

- ledningskoblingen må godkjennes av en autorisert forhandler;

- tilhengerfestet må være koblet til kjøretøyet.

Funksjonsprinsipp

Funksjonen stabiliserer kjøretøyet med:

- asymmetrisk bremsing på forhjulene for å redusere risting forårsaket av tilhengeren;

- bremsing på alle fire hjul og begrensning av motorturtallet for å redusere kjøretøyhastigheten til ristingen er stoppet.

Varsellys blinker i instrumentpanelet for å varsle føreren.

Hvis tilhengerfestets ledningskobling er i bruk, uten at en tilhenger er koblet til (sykkelholder, bagasjeholder med lys o.l.) kan funksjonen aktiveres under forhold med dype hjulspor.

Fare for hastighetsreduksjon.

Bakkestartassistent

Avhengig av hvor bratt bakken er, hjelper dette systemet føreren ved en bakkestart. Det forhindrer at bilen ruller bakover ved å koble inn bremsene automatisk når du flytter foten fra bremsepedalen til gasspedalen.

Systemdrift

Det fungerer bare når girspaken er i en annen stilling enn nøytral (annen enn N eller P i automatiske girkasser), og bilen står helt i ro (bremsepedalen trykket inn).

Systemet holder kjøretøyet stille i ca. 2 sekunder. Bremsene slippes deretter gradvis (kjøretøyet beveger seg i samsvar med bakken).

Systemet for bakkestarthjelp kan ikke fullstendig hindre at kjøretøyet ruller bakover i alle situasjoner (ekstremt bratte stigninger osv.).

Uansett kan føreren trykke inn bremsepedalen for å hindre at kjøretøyet ruller bakover.

Funksjonen for bakkestartassistent bør ikke brukes for lengre stopp. Bruk bremsepedalen.

Denne funksjonen er ikke ment brukt ved parkering av kjøretøyet.

Ved behov kan du bruke bremsepedalen til å stanse kjøretøyet.

Føreren må være spesielt oppmerksom ved kjøring på glatte veier eller overflater med dårlig veigrep.

Fare for alvorlig personskade.

Regenerativt bremsesystem

Når du bremser, kan det regenerative bremsesystemet omgjøre energi produsert av kjøretøyets fartsreduksjon til elektrisk strøm.

Dette lader fremdriftsbatteriet og utvider rekkevidde for kjøretøyet.

Funksjonsfeil

- © lyser i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Kontroller Bremsesystem”. Bremseassistenten er fortsatt i drift.

Under disse forholdene kan følelsen av å bruke bremsepedalen være forskjellig.

Det anbefales at du bruker fast og kontinuerlig trykk på pedalen.

Kontakt en autorisert forhandler.

- ® lyser i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Bremsesystem feil”. Dette tyder på feil på bremsesystemet.

Ring en autorisert forhandler.

Varsellampen ® krever at du stanser umiddelbart av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen. Kontakt en autorisert forhandler.

Hjelp til kjøring i nedoverbakke (HDC)

(kjøretøyavhengig)

Denne funksjonen gjør det mulig å begrense kjørehastigheten uten å trykke på bremsepedalen (når du kjører ned en bratt bakke).

Hjelp til kjøring i nedoverbakke opererer mellom ca. 6 og 30 km/t fremover og ca. 6 km/t i revers.

Merk: Hvis kjørehastigheten er over 60 km/t, er systemet deaktivert, og varsellampen slukkes.

Aktivering/deaktivering av systemet

Det finnes flere aktiveringsmetoder tilgjengelig for å få tilgang til systemet:

- via widgeten ”Kontroll kjøring nedover(HDC)” (hvis konfigurert av kunden);

- via funksjonen ”Favoritter” (hvis konfigurert av kunden) TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER;

- fra ”Kjøretøy”-modus (avhengig av kjøretøy) 2, velger du ”Sport chassis” 3 og trykker deretter 4. Varsellampen vises på instrumentpanelet. Trykk på 4 igjen for å deaktivere funksjonen. Varsellampen i instrumentpanelet slukkes.

Starte systemet

Når kjøretøyet beveger seg i nedoverbakke og så snart tilstrekkelig helning er oppdaget, blir varsellampen grønn. Under aktivering av systemet for hjelp til kjøring i nedoverbakke kan hastigheten i bakken økes med gasspedalen eller reduseres med bremsepedalen.

Merk: Dette systemet fungerer ikke når girspaken er i posisjon P hvis kjøretøyet kjører på en jevn vei.

Funksjonsfeil

Hvis det oppstår en driftsfeil, vises meldingen ”HDC må kontrolleres” i oransje på instrumentpanelet.

Hvis det er en driftsfeil, ta kontakt med en godkjent forhandler.

Hvis systemet er utilgjengelig, vises meldingen ”HDC utilgjengelig” i instrumentpanelet.

Hjelp til kjøring i nedoverbakke kan deaktivere seg selv midlertidig hvis det er fare for at bremsesystemets temperatur øker (varsellampen slukkes).

Ved behov kan du bruke bremsepedalen til å stanse kjøretøyet.

Føreren må være spesielt oppmerksom ved kjøring på glatte veier eller overflater med dårlig veigrep og/eller i bakker.

Fare for alvorlig personskade.

Styring av bakhjulene

Kjøretøyer som er utstyrt med dette systemet, kan bruke det til å styre bakhjulene i henhold til kjøreforholdene: Ved lav hastighet prioriterer systemet manøvrerbarheten, ved høyere hastigheter brukes det til å optimere stabiliteten.

Når kjørehastigheten er lav, styres bakhjulene i motsatt retning i forhold til forhjulene (illustrasjon A) for å gi bedre manøvrerbarhet. Systemet brukes ved bykjøring, på svært svingete veier, ved parkering osv.

Når kjørehastigheten stiger, styres bakhjulene i samme retning som forhjulene (illustrasjon B) for å optimere stabiliteten til kjøretøyet. Dette er f.eks. nyttig ved skifte av kjørebane eller kjøring i svinger.

Merk: systemkonfigurasjonen (reaksjonsevne osv.) er avhengig av modusen valgt i menyen ”MULTI-SENSE” MULTI-SENSE.

Funksjonsfeil

- Hvis varsellampen © vises i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Kontroller servostyring”, må du oppsøke en autorisert forhandler.

- Hvis varsellampen ® og meldingen ”Servostyring feil” vises i instrumentpanelet, betyr det at det er en feil i systemet.

® betyr at du må stanse så snart trafikkforholdene tillater det. Kontakt en autorisert forhandler.

Et slag mot understellet på kjøretøyet (f.eks. hvis du kjører på en stolpe, en forhøyet fortauskant eller andre gjenstander på gaten) kan føre til skader som f.eks. deformering av en aksel.

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.

electronic stability control (ESC)

hill descent control (HDC)