Tilbake til listen

HASTIGHETSBEGRENSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hastighetsbegrenserfunksjonen hjelper deg med å holde den valgte kjørehastigheten, vanligvis kalt fartsgrensen.

Hastighetsbegrenseren er koblet til funksjonen Hjelp til kjøring i nedoverbakke, som gjør det mulig å bruke bremsesystemet til å optimalisere hastighetsbegrensning i nedoverbakke.

Kontroller

1 Av/på-bryter for hastighetsbegrenser.

2 Av/på-bryter for fartsholder.

3 Bryter for å aktivere og øke hastighetsgrensen (SET/-).

4 Bryter for å aktivere og øke hastighetsgrensen, eller stille inn den lagrede hastighetsgrensen (RES/+).

5 Ventemodus for hastighetsbegrenser (med begrenset hastighetsminne) (0).

Du kan koble hastighetsbegrenserfunksjonen til ”Registrering av veiskilt”-funksjonen REGISTRERING AV VEISKILT.

Midlertidig ikke tilgjengelig

Systemet styrer akselerasjon og fartsreduksjon for kjøretøyet ved å bruke motoren og bremsesystemet. Systemet aktiverer bremsene for å opprettholde den innstilte hastigheten, systemet bruker begrenset bremsing. I tilfelle bratt nedstigning, for eksempel i et fjellområde, må du velge et lavere gir for å dra nytte av motorbremsing.

For å redusere belastningen som pålegges bremsesystemet, og for å forhindre at bremsene overopphetes, kan hastighetsbegrenseren bli midlertidig avbrutt og meldingen ”Kontroller Hast.begrenser” kan vises. Meldingen forsvinner når funksjonen blir tilgjengelig igjen.

Hvis meldingen fortsatt vises, må du kontakte en godkjent forhandler.

Kjøre

Når en hastighetsgrense er lagret, men ennå ikke oppnådd, er kjøringen tilsvarende som på et kjøretøy uten hastighetsbegrenserfunksjonen.

Når du har nådd den lagrede hastigheten, kan du ikke overskride den programmerte hastigheten ved å trykke på gasspedalen unntatt i en nødssituasjon (du finner mer informasjon under Overskride fartsgrensen).

Slå den på

Trykk på bryteren 1. Varsellampen 6 vises i grått. Meldingen ”hast. begrenser på” vises i instrumentpanelet sammen med bindestreker som viser at hastighetsbegrenserfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en fartsgrense.

Hvis du vil lagre den aktuelle hastigheten, trykker du på bryter 4 (RES/+) eller 3 (SET/-): fartsgrensen erstatter bindestrekene og varsellampen 6 vises i hvitt (kjøretøyavhengig).

Laveste hastighet som kan lagres er 30 km/t.

Variere fartsgrensen

Fartsgrensen kan endres ved å trykke flere ganger på (eller holde nede):

- bryteren 4 (RES/+) for å øke hastigheten;

- bryteren 3 (SET/-) for å redusere hastigheten.

Overstige fartsgrensen

Det er mulig å overskride fartsgrensen når som helst. Slik gjør du det: Trykk gasspedalen bestemt helt inn (forbi kickdown-punktet).

Hvis hastigheten overskrides, blinker hastighetsbegrenseren rødt i instrumentpanelet. Slipp deretter gasspedalen. Hastighetsbegrenserfunksjonen kommer tilbake så snart du når en hastighet som er lavere enn den lagrede hastigheten.

Du må holde føttene i nærheten av pedalene for å være klar til å reagere i en nødssituasjon.

Kontakt en autorisert forhandler hvis hastighetsbegrenseren ikke er tilgjengelig (etter flere forsøk på aktivering).

Sette funksjonen på standby

Hastighetsbegrenserfunksjonen utsettes når du trykker på bryter 5 (0). Hastighetsgrensen blir lagret og vises i grått i instrumentpanelet.

Hente tilbake fartsgrensen

En lagret hastighet kan hentes tilbake ved å trykke på 4-bryteren.

Slå av funksjonen

Hastighetsbegrenserfunksjonen avbrytes:

- Når du trykker på 1-knappen. I dette tilfellet lagres ikke hastigheten;

- Når du trykker på 2-knappen. I dette tilfellet blir fartsholderen valgt, og ingen hastighet lagres.

6-varsellampen forsvinner fra instrumentpanelet, og meldingen Begrenser OFF vises for å bekrefte at funksjonen er deaktivert.

Hvis du har satt hastighetsbegrenseren til standby, kan du reaktivere funksjonen ved å trykke på 3-bryteren. Da blir den aktuelle kjørehastigheten brukt som fartsgrense (ikke den lagrede hastigheten).