Alle videoer

NAVIGATION
Navigering
Ange en rutt i navigeringen
Skifta visningsläge från 2D-läge till 3D-läge
MULTIMEDIA
Multimedia
Spela upp musik från ett USB-minne
Titta på bilder eller se film från ett SD-kort
Streama musik från en surfplatta?
TELEFON
Telefon
Para en Android-telefon
Para en iPhone
Para en Windows-telefon
Para en Bluetooth-enhet
Koppla från en funktion på Android-telefon
Koppla från eller tar bort tar bort en enhet
Svara i telefonen under körning via R-Link 2
Uppdatera telefonkontakter i R-Link 2?
Se samtalshistorik över dina telefonsamtal
APPS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Applikationer eller APP-ar
R-LINK 2 MED ANDROID AUTO TM
R-LINK 2 MED APPLE CARPLAY
R-LINK 2: CONFIGURING AN EMAIL ACCOUNT
BIL
Beskrivning av Multi-Sense-funktionen
Välja ett förprogrammerat körläge?
Lägga till personliga inställningar för körläget Perso i Multi-Sense-menyn?
Hitta till hjälpvideon i Multi-Sense-menyn
Aktivera internettjänster
Menyn luftkonditioneringen
Aktivera luftkonditioneringen
Aktivera luftkonditioneringen för "två zonsläget”
Bil
Ändra "Inställningar" av bilfunktioner
Videopresentationen om parkeringshjälp
Menyn för säten, använda genvägen
SYSTEM
Menyn System
Ändra visning på instrumentpanelen
Ändra profilbild
Röstigenkänning
Använda röststyrning för att välja en radiokanal
OLIKA
Allmän översikt
Använda snabbmenyn för att hitta till "videopresentationen hjälp"?
Använda snabbmenyn för att hitta till "Användarhandboken" ?
Beskrivning av pekskärmen
Beskrivning av knapparna bredvid pekskärmen
Beskrivning av multifunktionsreglaget
Beskrivning av rattreglage
Beskrivning av startsidorna
Göra personliga inställningar med widgets på startsidorna?