Tilbake til listen

SYSTEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”System”-meny

Åpne systeminnstillingene

Åpne hovedmenyen og trykk på "System". I menyen "System" har du tilgang til og kan justere innstillingene for følgende elementer:

- ”Startsider”;

- ”Brukerprofil”;

- ”Skjerm”;

- ”Lysstyrke”;

- ”Volum”;

- ”Språk”;

- ”Tastatur”;

- ”Dato og klokkeslett”;

- ”Enheter”;

- ”Talekommando”;

- ”Systeminformasjon”;

- ”Forslagslinje”;

- ”Generell tilbakestilling”;

- ”Smarttelefonintegrering”.

Startsider

I denne menyen kan du konfigurere startsidene. De tre tilgjengelige startsidene vises øverst på skjermen for å gi deg en forhåndsvisning av det du har valgt.

De tilgjengelige kontrollprogrammene er plassert nederst på skjermen, og kan bli vist på flere sider.

Trykk på ønsket kontrollprogram, og dra og slipp det til en av de tre startsidene.

Du kan slette en app fra startsidene ved å trykke på X 1 på appen i forhåndsvisningsområdet.

Se avsnittet ”Legge til og administrere kontrollprogrammer” for mer informasjon.

Brukerprofil

I denne menyen kan du velge brukerprofilen som skal brukes i systemet. Velg ønsket brukerprofil.

Endre navn på brukerprofilen

Trykk på 2 etterfulgt av ”Endre navn” for å endre profilnavnet ved hjelp av det digitale tastaturet.

Endre bildet i brukerprofilen

Trykk på 2 og deretter ”Endre bilde”. Du kan velge et bilde fra listen over lagrede bilder, eller fra en ekstern lagringsenhet (USB-nøkkel, SD-kort osv.). Dette gjør du ved å trykke på 3 etterfulgt av ”Egendefinert bilde” og velge en ekstern lagringsenhet.

Kopiere og tilbakestille en profil

Trykk på hurtigmenyen 2 > ”Dupliser” og velg den andre profilen som skal slettes. Den valgte profilen slettes og erstattes med den som ble kopiert.

Du kan tilbakestille den valgte profilen ved å trykke på hurtigmenyen 2 > ”Tilbakestill gjeldende profil”.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

Funksjoner som er koblet til brukerprofilen

Følgende innstillinger lagres i en brukerprofil:

- Systemspråk;

- Avstandsmåleenhet (hvis tilgjengelig);

- Konfigurasjon av startsiden;

- Skjerminnstillinger;

- Multi-Sense-innstillinger;

- Innstillinger for omgivelsesbelysning;

- Justering av ryggstøtten til førersetet;

- Innstillinger for sidespeil;

- Innstillinger for massasje;

- Forhåndsinnstillinger;

- Radioinnstillinger;

- Navigasjonsinnstillinger;

- Navigasjonshistorikk;

- Navigasjonsfavoritter;

- Innstillinger for personvern.

”Skjerm”

I denne menyen kan du få tilgang til følgende informasjon:

- ”Midtre skjerm”;

- ”Dashbordskjerm”;

- ”Frontskjerm”;

”Midtre skjerm”

Velg ”Negativt tema” eller ”Positivt tema” for å endre utseendet på multimedieskjermen.

Trykk på + eller - for å justere skjermlysstyrken fra dag/natt.

Merk: Innstillingene for ”Demping dagmodus” deaktiveres om natten, og innstillingene for ”Demping  nattmodus” deaktiveres på dagtid.

”Dashbordskjerm”

Bruk denne menyen til å justere ”Demping  nattmodus”

Trykk på ”+” eller ”-” for å justere lysstyrken.

Merk: funksjonen ”Demping  nattmodus” aktiveres bare når lysene er slått på.

Du kan justere nivå (lysstyrke, volum osv.) ved å trykke på ”+”, ”-” eller bla gjennom tallene.

”Frontskjerm”

I denne menyen kan du justere følgende innstillinger:

- Aktivering/deaktivering: velg ”På” eller ”Av” for å aktivere eller deaktivere funksjonen ”Frontskjerm”.

- ”Automatisk demping”: velg ”På” hvis du vil at lysstyrken skal justeres automatisk.

- ”Demping dagmodus”: juster nivået ved å trykke på ”+” eller ”-”.

- ”Demping  nattmodus”: juster nivået ved å trykke på ”+” eller ”-”.

Merk:

- Dette alternativet deaktiveres når ”Automatisk demping”-funksjonen aktiveres.

- ”Demping dagmodus”-innstillingene deaktiveres om natten, og ”Demping  nattmodus”-innstillingene deaktiveres på dagtid.

- Høyde: trykk på pil opp eller pil ned for å justere høyden på frontrutedisplayet.

Merk: disse innstillingene er kun tilgjengelige når frontrutedisplay er aktivert.

”Lysstyrke”

Bruk denne menyen for å justere lysstyrken:

- for instrumentpanelet;

- for multimedieskjermen;

- for frontrutedisplayet.

Juster nivået ved å trykke på + eller -.

”Volum”

I denne menyen kan du justere følgende innstillinger ved å trykke på ”+” eller ”-”:

- hovedvolum;

- Telefonringetone;

- telefonkommunikasjon;

- navigering;

- Advarsel;

- knapplyd;

- indikatorlydstyrke;

- hindringsoppdagelse;

- Varsling ved skifte av kjørefelt;

- talekontroller.

Du tilbakestiller valget ved å trykke på hurtigmenyknappen og deretter på ”Tilbakestill”.

Merk:

- 0 = demp

- De tilgjengelige innstillingene kan variere.

”Språk”

I denne menyen kan du velge språket som skal brukes i kjøretøyet. Velg ønsket språk.

”Tastatur”

I denne menyen kan du velge mellom følgende virtuelle tastaturer:

- ”Alfabetisk”;

- ”Azerty”;

- ”Qwerty”;

- ”Qwertz”;

- ”Kyrillisk”;

- ”Gresk”;

- ”Arabisk”;

- ”Hebraisk”;

- ”Hindi”;

- ”Persisk”.

Reinitialisering

Trykk på hurtigmenyknappen etterfulgt av "Tilbakestill" for å gjenopprette standardverdiene.

”Dato og klokkeslett”

I denne menyen kan du stille systemklokken og angi visningsformat for klokkeslett. Du bør beholde den automatiske innstillingen.

”Enheter”

I denne menyen kan du velge avstandsmåleenhet: ”km” eller ”miles”

”Talekommando”

I denne menyen kan du velge om det skal brukes en manns- eller kvinnestemme.

”Systeminformasjon”

I denne menyen finner du ulike opplysninger om systemet:

- Programvareutgivelse;

- Bootversjon;

- nettverksstatus;

- HUID-informasjon;

- Lisens;

- Navigasjonsinformasjon;

- Gjeldende språk;

- Systemoppdatering.

”Forslagslinje”

Med denne menyen kan du få vist meldinger under kjøring Aktiver/deaktiver visning av meldinger innenfor følgende kategorier:

- "Varsler"

- ”Navigering”;

- ”Multimedia”;

- ”Telefon”;

- ”Kjøretøy”;

- ”Programmer”;

- ”System”;

- ”Annet”.

Merk: når funksjonen ”Varsler” deaktiveres, blir alle kategoriene ovenfor automatisk deaktivert.

”Generell tilbakestilling”

Med denne funksjonene kan du gjenopprette fabrikkverdiene for alle systeminnstillingene. Konfigurasjonen og samtlige data slettes.

Slik utfører du en generell tilbakestilling: Trykk på hurtigmenyknappen i menyen ”System”, deretter ”Generell tilbakestilling”.

Når en bekreftelsesmelding vises på skjermen, bekrefter du med ”Ja”.

Merk:

- Etter en tilbakestilling starter systemet på nytt i det fabrikkinnstillte språket. Hvis du vil endre språk, kan du lese avsnittet om dette i denne delen.

- I motsetning til ”Generell tilbakestilling”-funksjonen, fører ikke en tilbakestilling av systemet ved å holde inne av/på-knappen på frontpanelet til tap av data.

”Smarttelefonintegrering”

I denne menyen kan du få tilgang til følgende funksjoner:

- ”Automatisk start”: starter automatisk ”Android Auto™” eller ”CarPlay™” på multimediesystemet.

- ”Veiledning”: viser en veiledning om hvordan du bruker ”Android Auto™”- og ”CarPlay™”-appene med multimediesystemet.

Les mer i brukerhåndboken i multimediesystemet. Du åpner denne ved å trykke på hurtigmenyknappen i skjermbildet ”System” og velge ”Brukerhåndbok”.

Menyn System