Tilbake til listen

MINE APPER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyen ”Mine programmer”

Gå til startskjermbildet og trykk på ”Meny”, ”Programmer” og ”Mine programmer” for å åpne appene i multimediesystemet.

Appene som er installert i navigasjonssystemet, blir vist. Trykk på ikonet til appen du ønsker å starte.

Merk: hvis applisten går over flere sider, sveiper du over skjermen for å bla til neste eller forrige side.

Sortere appene

Du kan sortere appene ved å trykke på hurtigmenyknappen etterfulgt av ”Ordne apper”.

Hvis du vil omorganisere appene, kan du gjøre dette ved ganske enkelt å dra og slippe dem til ønsket plassering.

Trykk på ”X” for å slette apper. Hvis appen ikke er mulig å slette, blir ikke sletteknappen vist.

Merk: knappen ”Ordne apper” er deaktivert under kjøring.