Tilbake til listen

INNFØRING I BRUK AV MENYEN ”APPER”

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyen ”Programmer”

Gå til startskjermbildet og trykk på ”Meny” etterfulgt av ”Programmer” for å åpne følgende menyer:

- ”Mine programmer”;

- ”R-Link Store”;

- ”Programbehandling”;

- ”Personvern”.

Enkelte av tjenestene er gratis i prøveperioden. Du kan forlenge abonnementet fra R-Link Store i kjøretøyet eller via produsentens nettsted.

Innføring i R-Link Store

Multimediesystemet er tilkoblet slik at du kan åpne de tilbudte tjenestene direkte.

R-Link Store er appbutikken til multimediesystemet. Du kan her kjøpe apper, funksjoner og tjenester gjennom et sikkert, nettbasert system.

Se avsnittet ”R-Link Store” for mer informasjon.

Tilkobling

Knappen ”Koble til” nederst på skjermen er:

- Synlig og aktiv: hvis tjenestene ikke er aktiverte og kjøretøyet står stille.

- Grå: hvis tjenestene ikke er aktiverte, kjøretøyet ikke står stille eller tilkobling ikke er tilgjengelig for øyeblikket.

- Borte: hvis tjenestene allerede er aktiverte.

Applikationer eller APP-ar

Aktivera internettjänster