Tilbake til listen

FUNKSJONSFEIL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

System

Beskrivelse

Årsaker

Løsninger

Det vises ikke noe bilde.

Skjermen er i standby.

Påse at skjermen ikke er i standby.

Det høres ingen lyd.

Volumet er innstilt på minimum eller du har trykket på Pause.

Øk volumet eller deaktiver pause.

Det kommer ikke lyd fra venstre, høyre, fremre eller bakre høyttalere.

balance- eller fader-innstillingene er feil.

Juster lyden balance eller fader riktig.

Skjermen har låst seg.

Systemminnet er fullt.

Start systemet på nytt ved å holde inne av/på-knappen for multimediesystemet inntil systemet starter på nytt.

Når motoren er slått av, slås skjermen av et øyeblikk mens jeg er i bilen.

Det kan hende at håndfri-kortet ikke lenger kan oppdages i bilen.

Plasser håndfri-kortet i det dedikerte området. Se instruksjonsboken.

Navigering

Beskrivelse

Årsaker

Løsninger

Kjøretøyposisjonen på skjermen samsvarer ikke med faktisk posisjon, eller varsellyset for GPS på skjermen forblir grått eller gult.

Dårlig GPS-mottak gjør at kjøretøyposisjonen ikke kan fastslås riktig.

Kjør til du får bedre GPS-signal.

Kjøreanvisningene på skjermen samsvarer ikke med den faktiske veien.

Kartet er utdatert.

Last ned oppdateringer fra www.myrenault.com.

Trafikkflytinformasjon vises ikke på skjermen.

Navigering er ikke aktivert.

Påse at navigering er aktivert. Velg en destinasjon og begynn navigeringen.

Enkelte elementer i menyen er ikke tilgjengelige.

Avhengig av gjeldende kommando vil enkelte elementer være utilgjengelige.

Taleveiledning er utilgjengelig.

Navigeringssystemet har ikke med veikrysset.

Taleveiledning eller navigering er deaktivert.

Øk volumet. Påse at taleveiledning er aktivert. Påse at navigering er aktivert.

Kjøreanvisningene til taleveiledningen samsvarer ikke med din nøyaktige posisjon.

Taleveiledningen kan variere etter miljøet.

Kjør i samsvar med de faktiske forholdene.

Den foreslåtte ruten starter eller slutter ikke ved ønsket destinasjon.

Destinasjonen er ikke gjenkjent av systemet enda.

Angi en vei i nærheten av ønsket destinasjon.

Systemet beregner automatisk en omkjøring.

Prioriteringsinnstillingene for områder som skal unngås, eller trafikkbegrensninger påvirker beregningen av ruten.

Deaktiver funksjonen ”Detour” i menyen for trafikkinnstillinger.

Telefon

Beskrivelse

Årsaker

Løsninger

Det høres ingen lyd eller ringetone.

Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet.

Volumet er innstilt på minimum eller du har trykket på Pause.

Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Øk volumet eller deaktiver pause.

Det er ikke mulig å ringe.

Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet.

Telefontastaturet er låst.

Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Lås opp telefontastaturet.

Talegjenkjenning

Beskrivelse

Årsaker

Løsninger

Systemet gjenkjenner ikke talekommandoen som er gitt.

Talekommandoen er ikke gjenkjent.

Tidsforsinkelsen for talegjenkjenning er utløpt.

Talegjenkjenning fungerer ikke som den skal på grunn av støyende omgivelser.

Sjekk at talekontroll er tilgjengelig (se avsnittet ”Bruke talekontroll”). Snakk i løpet av tidsforsinkelsen for talegjenkjenning.

Snakk i stille omgivelser.

Medier

Beskrivelse

Årsaker

Løsninger

Android Auto™/CarPlay™ starter ikke på multimediesystemet.

USB-kabelen er ikke kompatibel for dataoverføring.

Bruk en USB-kabel som er anbefalt av telefonprodusenten for å være sikker på at appen fungerer som den skal.