Tilbake til listen

APPINNSTILLINGER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyen ”Personvern”

Åpne menyen ”Innstillinger for program”, og velg ”Personvern” for å få tilgang til innstillingene for personvern.

”Data sharing”

I denne menyen kan du aktivere eller deaktivere datadeling.

Merk: hvis datadeling deaktiveres, er det ikke sikkert at alle appene virker som de skal.