Tilbake til listen

APPBEHANDLING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyen ”Programbehandling”

Gå til startskjermbildet og trykk på ”Meny”, ”Programmer”, ”Programbehandling” for å åpne skjermbildet for appstyring.

Systemminne

Du ser her hvor stor del av minnet som er brukt 1, og hvor mye ledig minne som er igjen 2.

Informasjon

1: hvor stor del av minnet som er brukt;

2: hvor mye ledig minne som er igjen;

3: angir at appen kjører

4: hvor mye lagringsplass appen bruker;

5: appnavn;

6: appikon.

Programinformasjon

Trykk på en app på listen for å se mer informasjon om den.

”Om”

Trykk på ”Om” for å åpne følgende informasjon:

- programversjon;

- dato for installering av programmet;

- programforfatter;

- programbeskrivelse;

- brukt programminne.

”Juridisk merknad”

Trykk på fanen ”Juridisk merknad” for å se eventuell informasjon om godkjenninger.

Merk: hvis appen kjører, trykker du på ”Stopp” for å lukke den. Avhengig av appen kan kontrollen ”Stopp” være utilgjengelig (grå) selv om appen kjører.

Applikationer eller APP-ar