SYSTEM FOR REGISTRERING AV PASSASJER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemet for registrering av passasjer styrer automatisk aktivering og deaktivering av passasjer airbag i henhold til om passasjersetet foran er opptatt (kjøretøyavhengig).

Passasjer airbag deaktiveres automatisk hvis et barnesete er montert i passasjersetet foran eller hvis setet ikke er opptatt.

Før det monteres inn et barnesete på passasjersetet foran, må man vurdere de forskjellige typene seter BARNESIKRING: velge barnesete og metoder for montering BARNESIKRING: montere barnesete: generell informasjon.

For å finne ut hvilken type barnesete som er godkjent for bruk på passasjersetet foran BARNESETER: fastgjøring med setebelte BARNESETER: festing ved bruk av ISOFIX-systemet.

Bruk

Etter en initialiseringsfase på ca. 5 sekunder lar varsellampene 1 og 2 deg kontrollere aktiveringsstatus for passasjer airbag:

- ¹ 1 varsellampe på, passasjer airbag er deaktivert. I dette tilfellet lyser varsellampen kontinuerlig;

-  2 varsellampe på, passasjer airbag er aktivert. I dette tilfellet lyser varsellampen i omtrent 65 sekunder.

Følgende meldinger vises på instrumentpanelet etter initialiseringsfasen, hvis systemet oppdager en endring av status (f.eks. at passasjersetet er opptatt når tenningen er slått på, og deretter ikke opptatt):

- ”Pass. Airbag på” sammen med varsellampen ;

eller

- ”Passasjer airbag Av” sammen med varsellampen ¹.

FARE

Etter å ha montert et bakovervendt barnesete, må det kontrolleres at airbag er deaktivert (1 varsellampe på).

Markeringene på dashbordet og merkelappene A på hver side av passasjersolskjermen 3 (slik som merkelappen ovenfor) minner deg om at du ikke må plassere et barn i et bakovervendt sete når passasjer airbag er aktivert.

Hvis aktiverings-varsellampen er på når et bakovervendt barnesete er montert:

- slå av tenningen;

- fjerne barnesetet fra passasjersetet;

- fjerne eventuelle tilleggselementer som kan være plassert mellom barnesetet og passasjersetet;

- monter barnesetet i henhold til instruksjonene fra produsenten av barnesetet;

- start kjøretøyet.

Hvis problemet vedvarer, plasser barnesetet bak og kontakt en godkjent forhandler.

Hvis ¹ deaktivering varsellampe er på mens en voksen passasjer sitter i passasjersetet foran, kan det hende at den ikke er riktig montert.

Utfør følgende handlinger for å la systemet detektere passasjeren:

- fjerne eventuelle ekstra elementer fra setebunnen, for eksempel badehåndklær, setetrekk osv;

- sørg for at seteryggen ikke er vippet for langt bakover;

- la passasjeren sitte rett på setet, sentrert på seteputen, med beina komfortabelt strukket ut;

- la passasjeren sitte i denne posisjonen i to til tre minutter etter at varsellampen for aktivering tennes.

Hvis problemet vedvarer, plasser passasjeren i baksetet og kontakt en godkjent forhandler.

Slå aldri av tenningen før bilen har stanset helt. Når motoren er stanset, vil ikke servobremsen, servostyringen osv. og det passive sikkerhetsutstyret som airbags og beltestrammere lenger fungere.

FARE

Etter å ha montert et bakovervendt barnesete, må det kontrolleres at airbag er deaktivert (1 varsellampe på).

Ytterligere faktorer som påvirker driften av systemet

Sikkerhetsbelter bidrar til å holde passasjeren på plass i setet under manøvrering og bremsing av kjøretøyet. Dette hjelper systemet for registrering av passasjer med å opprettholde passasjerens airbag-status.

Et tykt lag med ekstra materiale (tykk frakk, pute, stor gjenstand plassert i passasjerens baklomme, oppvarming eller massasjeenhet) kan hindre riktig drift av systemet for registrering av passasjer.

Merk: en gjenstand plassert i passasjersetet kan aktivere varsellampen i noen tilfeller.

Et vått sete kan påvirke effektiviteten til systemet for registrering av passasjer. Hvis passasjersetet foran er vått, tørk det umiddelbart.

Advarsel om passasjer airbag: montering av setetrekk er forbudt i forsetene.