SEKUNDÆRT 12 V BATTERI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Det sekundære batteriet er et 12 V-batteri som tilfører nødvendig spenning til å drive bilens utstyr (lys, vindusviskere, vinduer. lydanlegg osv.) og enkelte sikkerhetssystemer som bremsehjelp o.l.

Du bør ikke åpne det eller etterfylle væske.

Vedlikehold/skifte

Ladestatusen til 12 V batteriet 1 kan reduseres, særlig hvis du bruker kjøretøyet:

- når temperaturen ute faller;

- etter lengre bruk av enheter som bruker strøm, med motoren slått av.

Ikke utfør noe arbeid under panseret når kjøretøyet lader eller når tenningen er slått på.

Av hensyn til din egen sikkerhet og for å sikre at det elektriske utstyret fungerer riktig (lys, vindusviskere, ABS osv.), må alle handlinger på det sekundære 12 V-batteriet (demontering, frakobling osv.) alltid utføres av en fagperson.

Fare for alvorlige brannskader eller elektriske støt.

Du følge skifteintervallene (uten å overskride dem) slik de er angitt i vedlikeholdsdokumentet.

Batteriet er av en bestemt type. Forsikre deg om at det skiftes med et av samme type.

Kontakt en autorisert forhandler.

Kjøretøyets drivsystem i en elbil bruker en likespenning på ca. 400 volt.

Dette systemet kan bli varmt under og etter at tenningen er slått av.

Respekter varselsmeldingene som står på etikettene i kjøretøyet.

Alle inngrep eller endringer på kjøretøyets elektriske system på 400 V (komponenter, kabler, tilkoblinger, traksjonsbatteri) er strengt forbudt.

Faren for alvorlige brannskader eller elektriske støt kan medføre død.

Motorkjøleviften kan også starte når som helst. Varsellampen i motorrommet minner deg på dette.

Fare for personskade.

Etikett A

Følg merkene på batteriet.

2 Det er ikke tillatt med åpen flamme eller røyking.

3 Øyevern påkrevd.

4 Hold unna barn.

5 Eksplosive materialer.

6 Se brukerhåndboken.

7 Korroderende materialer.

Hjelp ved motorstans

For å unngå å skade kjøretøyet må du ikke lade det sekundære 12 volts batteriet med:

- en ekstern batterilader;

- et batteri fra et annet kjøretøy;

Kontakt en godkjent forhandler.

Ikke bruk elbilen til å starte 12 volts batteriet til et annet kjøretøy igjen. Den elektriske strømmen på 12 volt i en elbil er ikke nok til å utføre en slik handling.

Fare for skade på kjøretøyet.

Ikke koble fra det sekundære 12 volts batteriet.

Fare for alvorlige brannskader eller elektriske støt.