Tilbake til listen

LYD- OG LYSSIGNALER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Horn

Trykk på midten av rattet A for å aktivere hornet.

Lyssignal

Dra spak 1 mot deg og slipp den for å blinke med frontlysene.

Retningsvisere

Flytt spaken 1 i den retningen du vil styre rattet mot.

Ett-trykkmodus

Flytt spaken 1 kort oppover eller nedover, ikke over motstandspunktet, og slipp den. Spaken går tilbake til opprinnelig stilling og retningslyset det gjelder, blinker tre ganger.

é Varselblinklys

Hvis du trykker på bryter 2, lyser alle fire retningslysene og de sidemonterte retningslysene samtidig.

Den skal bare brukes i en nødssituasjon for å varsle andre kjøretøy om at du har stanset på et sted hvor det er forbudt stanse eller som kommer brått på, eller at du er nødt til kjøre slik av bestemte årsaker.