Tilbake til listen

FORSETER: funksjoner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avhengig av kjøretøyet har du tilgang til en rekke setefunksjoner fra flerfunksjonsskjermen.

På kjøretøy som har dette, gir bryteren 1 direkte tilgang til ”Seter”-menyen på multimedieskjermen.

Massasjeseter

Du kan aktivere Massasje-funksjonen på førersetet eller passasjersetet foran.

Når tenningen er på: Fra multimedieskjermen velger du ”Bil” 2, ”Seter”-verden, og deretter ”Massasje”.

Bla i menyen ”Fører” eller ”Passasjer” for å:

- Velg massasjetype (”Korsrygg”, ”Relax”, ”Dynamisk”).

- juster intensiteten,

- aktiver/deaktiver massasjesetet.

Når du trykker inn og holder bryteren 1 for ønsket sete, aktiveres ”Massasje”-funksjonen direkte i henhold til de angitte innstillingene.

Innstillinger

Se instruksjonene for multimedia for mer informasjon om hvordan du får tilgang til innstillingene.

Du kan aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- enkel tilgang på fører-/passasjersiden,

- visuell tilbakemelding av aktuell bevegelse.

Merk: Hvis brukerprofilen er Gjest, er ikke funksjonene for automatisk justering tilgjengelige.

Enkel tilgang på fører-/passasjersiden,

Når denne funksjonen er aktivert, beveger setet seg automatisk bakover når føreren og/eller passasjeren går ut av bilen. Setet går tilbake til samme stilling neste gang du starter bilen.

Merk:

- Denne funksjonen må deaktiveres hvis du skal montere et barnesete i passasjersetet foran.

- Funksjonen deaktiveres hvis én av justeringsknappene trykkes mens setet beveger seg.

Stilling

Det er mulig å lagre kjørestillingen for førersetet og/eller passasjersetet.

Kjørestillingen inkluderer innstillingene for setebase, seterygg og utvendige sidespeil.

Kjørestillingen kan lagres og hentes tilbake ved å trykke på knappene:

- ved å endre brukerprofilen;

- ved å trykke på Hente-knappen for førersetet;

- Ved å trykke på 6-knappene for passasjersetet.

Lagre kjørestillingen

- Juster førersetet ved å bruke bryterne 34 og 5 (se forrige side);

- Juster sidespeilene.

Se instruksjonene for multimediesystemet for mer informasjon om hvordan du får tilgang til den lagrede kjørestillingen.

Stillingen til de utvendige sidespeilene ved kjøring forover og ved rygging, og stillingen til førersetet lagres.

Hente tilbake kjørestillingen

Du finner mer informasjon om lagring av kjørestilling i instruksjonene for multimediesystemet.

Merk: Tilbakehenting av lagret kjørestilling avbrytes hvis én av knappene for setejustering trykkes når den hentes tilbake.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.