Tilbake til listen

NIVÅER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjølevæskenivå

Når motoren er slått av og kjøretøyet står på et plant underlag, skal nivået ved kald motor være mellom merkene MINI og MAXI på kjølevæskebeholderen 1.

Etterfyll når motoren er kald før det synker til MINI-merket.

Intervall for å sjekke kjølevæskenivået

Kontroller kjølevæskenivået regelmessig (svært alvorlig skade kan oppstå i motoren hvis det blir tomt for kjølevæske).

Hvis du må fylle på nivåene, må du bare bruke produkter som er godkjent av vår teknisk avdeling som sikrer:

- frostbeskyttelse

- antirustbeskyttelse av kjølesystemet.

Skifteintervaller

Se serviceheftet for kjøretøyet.

Hvis det er unormalt eller gjentatt fall i væskenivået, må du kontakte en godkjent forhandler.

Ingen handlinger bør utføres på kjølevæskekretsen når motoren er varm.

Fare for brannskader.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. Motorkjøleviften kan også starte når som helst. Varsellyset i motorrommet minner deg på dette.

Fare for personskade.

Før du foretar deg noe i motorrommet, må tenningen slås av (du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Starte og stanse motoren).

Bremsevæskenivå

Dette bør sjekkes ofte og umiddelbart hvis du legger merke til noe tap i bremseeffektiviteten.

Nivået bør kontrolleres når motoren er stanset og bilen er parkert på jevnt underlag.

Nivåer 2

Det er normalt at nivået faller når bremseskoene blir slitte, men det må aldri falle under varsellinjen MINI.

Hvis du vil kontrollere skive- og trommelslitasjen selv, bør du hente dokumentet som forklarer kontrollprosedyren fra nettverket vårt eller fra produsentens nettsted.

Påfylling

Etter handlinger på hydraulikkretsen, må en spesialist skifte væsken.

Bruk bare væsker som er godkjent av vår tekniske avdeling (og tatt fra en tett beholder).

Skifteintervaller

Se serviceheftet for kjøretøyet.

Spylervæskebeholder

Påfylling

Stans motoren, ta av lokket 3 og fyll på til du ser væsken. Deretter skrur du lokket på igjen.

Merk: Kontroller nivået i beholderen regelmessig, og fyll opp med væske før en kjøretur.

Væske

Vindusspylervæske. Om vinteren må du bruke et frostfritt produkt. Bruk produkter som anbefales av den autoriserte forhandleren.

Merk: Ikke bruk rent vann (fare for skade på spylepumpen, kalkavleiringer på pumpen og dysene).

Dyser

Kontakt en autorisert forhandler hvis frontrutedysene må justeres.

Hvis det er unormalt eller gjentatt fall i væskenivået, må du kontakte en autorisert forhandler.