Megane

Se videoene om kjøretøyet ditt

Reversing camera

Reversing camera

Reversing camera

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Easy Park Assist

Easy Park Assist

Easy Park Assist

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Heating and air conditioning system

Heating and air conditioning system

Heating and air conditioning system

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Parking distance control

Parking distance control

Parking distance control

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Blind spot warning system

Blind spot warning system

Blind spot warning system

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Adaptive cruise control

Adaptive cruise control

Adaptive cruise control

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Automatic main beam headlights

Automatic main beam headlights

Automatic main beam headlights

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Lane departure warning system

Lane departure warning system

Lane departure warning system

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Speed alert

Speed alert

Speed alert

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Safety distance warning

Safety distance warning

Safety distance warning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Active emergency braking

Active emergency braking

Active emergency braking

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tyre pressure monitoring

Tyre pressure monitoring

Tyre pressure monitoring

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Opening the bonnet

Opening the bonnet

Opening the bonnet

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Varsellampe for sidelys
Varsellampe for fjernlys
Varsellampe for nærlys
Varsellampe for tåkelys bak
Varsellampe for automatisk fjernlys
Varsellampe for venstre retningslys
Varsellampe for høyre retningslys
Varsellampe for lavt drivstoffnivå
Varsellampe for umiddelbar stopp
Varsellys for feil i bremsekretsen
Varsellampe for batterilading
Varsellampe for oljetrykk
Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet
Varsellampe for variabel servostyring
Varsellampe
Varsellampe for filtersystemet for giftig gass
Varsellampe for blokkeringsfrie bremser
Varsellampe for kjølevæsketemperaturen
Varsellampe for forvarming (dieselmodell)
Varsellampe for skifte av gir
Varsellampe for åpen dør/ åpne dører
Varsellampe for kollisjonspute
Varsellampe for bruk av bremsepedalen
Varsellampe for ”håndbrekk på” og elektronisk parkeringsbrems
Varsellampe for motor i ventemodus
Varsellampe for utilgjengelig ventemodus
Varsellamper for hastighetsbegrenser.
Varsellamper for hastighetsbegrenser..
Varsellamper for fartsholder.
Varsellampe for adaptiv fartsholder
Dekktrykkovervåkingssystem
Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.
Nødbremsassistenten er aktivert
Varsellampe for ECO-modus
Varsellampe for trill fritt i modus
     ECO
Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass.
Varsellampe for partikkelfiltersystem (bensinversjon)
Kollisjonspute på passasjersiden foran
     ON
Kollisjonspute på passasjersiden foran
     OFF
Varsellampe for påminnelse om setebeltet til førersetet, og (kjøretøyavhengig) påminnelse om setebeltet til passasjersetet foran

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for nærlys

Varsellampe for tåkelys bak

Varsellampe for automatisk fjernlys

Du finner mer informasjon om Utvendige lys og signaler i avsnitt 1.

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Den lyser oransje når du slår på tenningen eller starter motoren (kjøretøyavhengig), og slukner etter et par sekunder eller vises i hvitt. Hvis den begynner å lyse oransje under kjøring, sammen med et lydsignal, bør du fylle drivstoff så snart som mulig. Det gjenstår da bare drivstoff til ca. 50 km.

Varsellampe for umiddelbar stopp

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes når motoren går. Det tennes sammen med andre varsellamper og/eller meldinger, og det høres også et lydsignal.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for feil i bremsekretsen

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis varsellampen lyser når du bremser, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, betyr det at bremsevæskenivået er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for batterilading

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, er det tegn på overbelastning eller utlading i det elektriske anlegget.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for oljetrykk

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, må du stanse så snart som mulig og slå av tenningen.

Kontroller oljenivået. Hvis nivået er normalt, ble varsellampen aktivert på grunn av noe annet.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Denne varsellampen kan aktiveres av flere grunner: Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Førehjelpsystemer og -funksjoner.

Varsellampe for variabel servostyring

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellampen ®, betyr det at det har oppstått en systemfeil.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes når motoren går. Den kan aktiveres sammen med andre varsellamper og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en autorisert forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

På kjøretøyer som er utstyrt med dette systemet, begynner denne varsellampen å lyse når du starter motoren, og (kjøretøyavhengig) når tenningen slås av mens motoren er i ventemodus (du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Stopp og start-funksjon). Deretter slås den av.

–Hvis den lyser sammenhengende, må du kontakte en autorisert forhandler så snart som mulig;

–Hvis lampen blinker, må du redusere turtallet til blinkingen opphører. Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Råd om miljøvennlig kjøring, drivstofføkonomi og kjøring.

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse under kjøring, tyder det på en feil i ABS-systemet.

Bremsefunksjonen vil fungere som normalt uten ABS. Kontakt en autorisert forhandler umiddelbart.

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Denne lyser rødt når du slår på tenningen eller starter motoren.

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring, må du stanse og la motoren gå på tomgang et par minutter.

Temperaturen bør da synke. Hvis ikke, må du stanse motoren. La motoren kjøle seg ned før du sjekker kjølevæsken.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe for forvarming (dieselmodell)

Denne bør lyse når tenningen slås på. Den viser at varmerpluggene er i bruk.

Den slukkes når forvarmingen er utført. Motoren kan nå startes.

Varsellampe for skifte av gir

Denne lyser når du bør gire opp (pil opp) eller gire ned (pil ned).

Se informasjonen om ”Kjøreråd, økonomisk kjøring” i Del 2.

Varsellampe for åpen dør/ åpne dører

Varsellampe for kollisjonspute

Denne varsellampen vises i instrumentpanelet når du slår på tenningen eller starter motoren, og slukkes igjen etter et par sekunder.

Hvis den ikke lyser når du slår på tenningen, eller hvis den tennes mens motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Denne lyser når bremsepedalen bør trykkes inn. Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Automatisk girkasse.

Se informasjonen om ”Kjøreråd, økonomisk kjøring” i Del 2.

Varsellampe for ”håndbrekk på” og elektronisk parkeringsbrems

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Håndbrekk og Elektronisk parkeringsbrems.

Varsellampe for motor i ventemodus

Du finner mer informasjon om Stop and Start-funksjonen i avsnitt 2.

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Du finner mer informasjon om Stop and Start-funksjonen i avsnitt 2.

Varsellamper for hastighetsbegrenser.

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Hastighetsbegrenser.

Varsellamper for hastighetsbegrenser..

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Hastighetsbegrenser.

Varsellamper for fartsholder.

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Fartsholder.

Varsellampe for adaptiv fartsholder

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Fartsholder.

Dekktrykkovervåkingssystem

Se informasjonen om dekktrykkovervåkingssystemet i Del 2.

Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Assistert parkeringsbrems.

Nødbremsassistenten er aktivert

Du finner mer informasjon under Førerhjelpsystemer og -funksjoner i avsnitt 2.

Varsellampe for ECO-modus

Denne tennes når ECO -modus er aktivert.

Se informasjonen om ”Økonomisk kjøring” i Del 2.

Varsellampe for trill fritt i modus ECO

Den tennes i modus ECO når ”Trill fritt i modus ECO er aktivert (ON) i brukerinnstillingene.

Fargen på varsellampen dempes når kjøretøyet ikke triller fritt.

Denne varsellampen lyser sterkt når kjøretøyet triller fritt (automatisk nøytral).

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Kjøreanbefaling, ECO-kjøring.

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass.

Se informasjonen om ”Reagenstank” i Del 1.

Varsellampe for partikkelfiltersystem (bensinversjon)

Du finner mer informasjon under Spesielle funksjoner for bensinmodeller i avsnitt 2.

Kollisjonspute på passasjersiden foran ON

(Du finner mer informasjon i avsnitt 1 under Barnesikring: Deaktivering/aktivering av kollisjonsputen på passasjersiden foran).

Kollisjonspute på passasjersiden foran OFF

(Du finner mer informasjon i avsnitt 1 under Barnesikring: Deaktivering/aktivering av kollisjonsputen på passasjersiden foran).

Varsellampe for påminnelse om setebeltet til førersetet, og (kjøretøyavhengig) påminnelse om setebeltet til passasjersetet foran

Denne lyser når du slår på tenningen. Hvis setebeltet til førersetet eller passasjersetet foran (hvis det sitter noen der) ikke er festet når kjørehastigheten er kommet opp i ca. 20 km/t, blinker varsellampen og det høres et lydsignal i ca. 120 sekunder.

Merk: En gjenstand plassert i passasjersetet kan utløse varsellampen.