Tilbake til listen

MOTOROLJENIVÅ: Etterfylling, påfylling

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Etterfylling, påfylling

Kjøretøyet må stå parkert på et plant underlag, og motoren bør være kald (f.eks. før du starter motoren om morgenen).

- Skru av lokket 1.

- Etterfyll olje (som regel er oljevolumet mellom merkene mini og maxi på peilepinnen 2 1,5-2 liter (avhengig av motortype)).

- Vent ca. 20 minutter for å la oljen flyte inn i motoren.

- Avlesing av oljenivået med peilepinnen 2 (følg fremgangsmåten ovenfor).

Når du er ferdig med peilingen, må du kontrollere at peilepinnen er skjøvet så langt inn som mulig, eventuelt er skrudd helt inn.

Før du foretar deg noe i motorrommet, må tenningen slås av (du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Starte og stanse motoren).

Fylle på motorolje

Bruk en trakt eller beskytt påfyllingshalsområdet for å unngå at motorolje søles på varme deler i motorrommet eller på følsomme deler (f.eks. elektriske komponenter).

Fare for brann.

Ikke fyll på over merket maxi, og husk å skru på igjen lokket 1 og sette tilbake peilepinnen 2.

Etterfylling, påfylling

Kjøretøyet må stå parkert på et plant underlag, og motoren bør være kald (f.eks. før du starter motoren om morgenen).

- Skru av lokket 1.

- Etterfyll olje (som regel er oljevolumet mellom merkene mini og maxi på peilepinnen 2 1,5-2 liter (avhengig av motortype)).

- Vent ca. 20 minutter for å la oljen flyte inn i motoren.

- Avlesing av oljenivået med peilepinnen 2 (følg fremgangsmåten ovenfor).

Når du er ferdig med peilingen, må du kontrollere at peilepinnen er skjøvet så langt inn som mulig, eventuelt er skrudd helt inn.

Før du foretar deg noe i motorrommet, må tenningen slås av (du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Starte og stanse motoren).

Fylle på motorolje

Bruk en trakt eller beskytt påfyllingshalsområdet for å unngå at motorolje søles på varme deler i motorrommet eller på følsomme deler (f.eks. elektriske komponenter).

Fare for brann.

Ikke fyll på over merket maxi, og husk å skru på igjen lokket 1 og sette tilbake peilepinnen 2.

Etterfylling, påfylling

Kjøretøyet må stå parkert på et plant underlag, og motoren bør være kald (f.eks. før du starter motoren om morgenen).

- Skru av lokket 1.

- Etterfyll olje (som regel er oljevolumet mellom merkene mini og maxi på peilepinnen 2 1,5-2 liter (avhengig av motortype)).

- Vent ca. 20 minutter for å la oljen flyte inn i motoren.

- Avlesing av oljenivået med peilepinnen 2 (følg fremgangsmåten ovenfor).

Når du er ferdig med peilingen, må du kontrollere at peilepinnen er skjøvet så langt inn som mulig, eventuelt er skrudd helt inn.

Før du foretar deg noe i motorrommet, må tenningen slås av (du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Starte og stanse motoren).

Fylle på motorolje

Bruk en trakt eller beskytt påfyllingshalsområdet for å unngå at motorolje søles på varme deler i motorrommet eller på følsomme deler (f.eks. elektriske komponenter).

Fare for brann.

Ikke fyll på over merket maxi, og husk å skru på igjen lokket 1 og sette tilbake peilepinnen 2.