Tilbake til listen

PANSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trekk i håndtaket 1 for å åpne.

Løsne pansersperren

Trykk inn tappen 2 samtidig som du åpner panseret.

Slik åpner du panseret

Løft panseret og før det oppover til det holdes på plass av de to støttene 3.

Før du foretar deg noe i motorrommet, må tenningen slås av. STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med nøkkel eller STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med RENAULT-kort

Ikke trykk på panseret. Det er fare for at panseret kan lukkes utilsiktet.

Når du arbeider i motorrommet, må du påse at vindusviskerspaken er i parkert posisjon.

Fare for personskade.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. Motorkjøleviften kan også starte når som helst.

Fare for personskade.

Slik lukker du panseret

Kontroller at du ikke har glemt igjen noe i motorrommet.

Når du skal lukke panseret, holder du panseret på midten og fører det ned til en åpning på 30 cm. Deretter slipper du det. Det låses automatisk av sin egen vekt.

Når du har gjort noe i motorrommet, må du passe på at du ikke har glemt igjen noe (stoff, verktøy osv.).

Hvis du gjør det, kan det føre til motorskade eller brann.

Påse at panseret er skikkelig låst.

Kontroller at ingenting hindrer at sperren låses (grus, stoff osv.).

Hvis det skjer et lite sammenstøt med radiatorgrillen eller panseret, må du få en godkjent forhandler til å kontrollere panserlåsen så snart som mulig.