Tilbake til listen

NIVÅER, FILTRE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjølevæskenivå

Når motoren er slått av og kjøretøyet står på et plant underlag, skal nivået når motoren er kald være mellom merkene MINI og MAXI på beholderen 1.

Etterfyll når motoren er kald før det synker til MINI-merket.

Intervall for å sjekke kjølevæskenivået

Kontroller kjølevæskenivået regelmessig (svært alvorlig skade kan oppstå i motoren hvis det blir tomt for kjølevæske).

Fyll bare på med produkter som er godkjent av vår teknisk avdeling. Dette sikrer:

- frostbeskyttelse;

- antirustbeskyttelse av kjølesystemet.

Skifteintervaller

Se serviceheftet for kjøretøyet.

Når du arbeider i motorrommet, må du påse at vindusviskerspaken er i parkert posisjon.

Fare for skade.

Før du foretar deg noe i motorrommet, må tenningen slås av. STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med nøkkel eller STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med RENAULT-kort

Hvis det er unormalt eller gjentatt fall i væskenivået, må du kontakte en godkjent forhandler.

Ingen handlinger bør utføres på kjølevæskekretsen når motoren er varm.

Fare for brannskader.

Bremsevæskenivå

Nivået bør kontrolleres når motoren er stanset og bilen er parkert på jevnt underlag.

Dette bør sjekkes ofte og umiddelbart hvis du legger merke til noe tap i bremseeffektiviteten.

Nivåer 2

Det er normalt at nivået faller når bremseskoene blir slitte, men det må aldri falle under varsellinjen MINI.

Hvis du vil kontrollere skive- og trommelslitasjen selv, bør du hente dokumentet som forklarer kontrollprosedyren, fra produsentens nettverk eller nettsted.

Påfylling

Når det har vært utført arbeider på hydraulikkretsen, må væsken skiftes av fagfolk.

Bruk bare væsker som er godkjent av vår tekniske avdeling (og tatt fra en tett beholder).

Skifteintervaller

Se serviceheftet for kjøretøyet.

Hvis det er unormalt eller gjentatt fall i væskenivået, må du kontakte en godkjent forhandler.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. Motorkjøleviften kan også starte når som helst.

Fare for skade.

Spylervæskebeholder

Påfylling

Åpne lokket 3 når motoren er slått av. Fyll til du ser væsken og sett på plass lokket.

Væske

Skjermvaskprodukt (produkt med frostvæske om vinteren).

Kontrollere nivået

Bruk ”dråpetelleren”. Gjør slik: Tett hullet 4 med fingeren, fjern lokket og les av måleren som er festet på lokket.

Merk: Kontroller nivået i beholderen regelmessig, og fyll opp med væske før en kjøretur.

Dyser

Kontakt en autorisert forhandler hvis frontrutedysene må justeres.

Filtre

Skifte av filterelementer (luftfilter, kupéfilter, dieselfilter osv.) er inkludert i vedlikeholdsplanen for kjøretøyet ditt.

Skifteintervaller for filterelementer: Se service- og vedlikeholdsheftet for kjøretøyet.

Når du arbeider i motorrommet, må du påse at vindusviskerspaken er i parkert posisjon.

Fare for skade.

Før du foretar deg noe i motorrommet, må tenningen slås av. STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med nøkkel eller STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med RENAULT-kort

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. Motorkjøleviften kan også starte når som helst.

Fare for skade.