Tilbake til listen

MOTOROLJENIVÅ: Oljeskift

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oljeskift

Serviceintervall: Se service- og vedlikeholdsheftet for kjøretøyet.

Anbefalt mengde olje

Se serviceheftet for kjøretøyet, eller kontakt en autorisert forhandler.

Kontroller alltid motoroljenivået med peilepinnen slik det er forklart ovenfor (det bør aldri være under minimumsmerket eller over maksimumsmerket på peilepinnen).

Hvis motoroljenivået er over maksimumsmerket

Du må ikke under noen omstendigheter fylle på over maksimumsmerket: Det kan føre til skade på motoren og utslippskontrollsystemet.

Ikke start kjøretøyet hvis oljenivået er over maksimumsmerket. Kontakt en autorisert forhandler.

Oljetype

Se serviceheftet for kjøretøyet.

Hvis det er unormalt eller gjentatt fall i væskenivået, må du kontakte en godkjent forhandler.

Når du arbeider i motorrommet, må du påse at vindusviskerspaken er i parkert posisjon.

Fare for personskade.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. Motorkjøleviften kan også starte når som helst. Varsellampen i motorrommet minner deg på dette.

Fare for personskade.

Påfylling eller kontroll av oljenivået: Når du fyller på eller sjekker oljenivået, må du forsikre deg om at det ikke er lekker olje på motorkomponentene.

Ikke glem å lukke lokket og sette tilbake peilepinnen på riktig måte for å hindre oljesprut på varme motorkomponenter.

Fare for brann.

Ikke la motoren gå på tomgang i et lukket rom - eksosgassen er giftig.

Motoroljeskift: Hvis du skifter olje mens motoren er varm, må du være forsiktig så du ikke brenner deg hvis oljen renner over.