Tilbake til listen

MOTOROLJENIVÅ: Etterfylling, påfylling

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Påfylling

Kjøretøyet må stå parkert på et plant underlag, og motoren bør være kald (f.eks. før du starter motoren om morgenen).

- Skru av lokket 1.

- Etterfyll olje (som regel er oljevolumet mellom minimums- og maksimumsmerkene på peilepinnen 2 1,5-2 liter, avhengig av motortype).

- Vent ca. 10 minutter for å la oljen flyte inn i motoren.

- Les av nivået med peilepinnen 2 (følg fremgangsmåten ovenfor).

Når du er ferdig med peilingen, må du kontrollere at peilepinnen er skjøvet så langt inn som mulig, og at lokket er skikkelig skrudd inn.

Slå av tenningen før du foretar deg noe i motorrommet. STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med nøkkel eller STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med RENAULT-kort

Ikke fyll på over max-merket, og husk å skru på igjen lokket 1 og sette tilbake peilepinnen 2.

For å unngå oljesøl anbefaler vi at du bruker en trakt når du fyller på olje.

Fylle på motorolje

Bruk en trakt eller beskytt området rundt påfyllingshullet for å unngå oljesøl på varme deler i motorrommet eller på følsomme deler (f.eks. elektriske komponenter).

Fare for brann.