Kangoo Z.E

Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Indikatorlys for fjernlys
Indikatorlys for nærlys
Indikatorlys for tåkelys foran
Indikatorlys for tåkelys bak
Indikatorlys for venstre retningslys
Indikatorlys for høyre retningslys
Varsellys for kjøretøy klart til kjøring
Varsellys for ladekabel koblet til
Varsellys for 12 V batterilading
Varsellys for feil i bremsekretsen
Varsellys
Indikatorlys for fartsholder og hastighetsbegrenser
Indikatorlys for fartsholder og hastighetsbegrenser
Retningslys
          Airbag
Varsellys for lavt drivstoffnivå eller ekstra oppvarming
Varsellys for påminnelse om setebelte
Varsellys for lavt nivå for traksjonsbatteri
Varsellys for elektroteknisk system
Varsellys for elektroteknisk system
Varsellys for blokkeringsfrie bremser
Varsellys for enhet for førerkorrigering
Dekktrykkvarsel

Indikatorlys for fjernlys

Indikatorlys for nærlys

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys bak

Indikatorlys for venstre retningslys

Indikatorlys for høyre retningslys

Varsellys for kjøretøy klart til kjøring

Dette tennes når motoren startes.

Varsellys for ladekabel koblet til

Dette tennes når ladekabelen er koblet til kjøretøyet.

Varsellys for 12 V batterilading

Hvis dette tennes når du kjører, betyr det at kretsen overlades eller er utladet. Stopp og kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

Varsellys for feil i bremsekretsen

Hvis det tennes når du bremser, sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at væskenivået i kretsen er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet. Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en godkjent forhandler.

Varsellys

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det kan tennes sammen med andre varsellys og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Indikatorlys for fartsholder og hastighetsbegrenser

Se informasjonen under ”Hastighetsbegrenser” og ”Fartsholder” i Del 2.

Indikatorlys for fartsholder og hastighetsbegrenser

Se informasjonen under ”Hastighetsbegrenser” og ”Fartsholder” i Del 2.

Retningslys Airbag

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder. Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det blinker, er det en feil i systemet.

Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellys for lavt drivstoffnivå eller ekstra oppvarming

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder. Hvis det tennes når du kjører, sammen med et pip, betyr det at det snart er tomt for drivstoff for ekstra oppvarming.

Varsellys for påminnelse om setebelte

Avhengig av kjøretøyet vises det i instrumentpanelet eller på det midtre displayet i dashbordet. Det forblir på når motoren er startet hvis setebeltet ikke er festet. Det høres et pip ved lavt volum i 30 sekunder og deretter ved høyt volum i 90 sekunder.

Varsellys for lavt nivå for traksjonsbatteri

Dette tennes når traksjonsbatteriets ladenivå har nådd reservegrensen. Se informasjonen om ”Display og indikatorer” i Del 1.

Varsellys for elektroteknisk system

Hvis dette tennes når du kjører, indikerer det en elektroteknisk feil knyttet til det elektriske kretsløpet på 400 V. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellys for elektroteknisk system

Når det blå varsellyset tennes, betyr det at traksjonsbatteriets temperatur er for lav.

Når det oransje varsellyset tennes, betyr det at traksjonsbatteriets eller motorens temperatur er for høy.

Hvis noen av disse varsellysene tennes, kan det føre til redusert kjøretøyytelse.

Velg en roligere kjørestil.

Varsellys for blokkeringsfrie bremser

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis dette ikke slukkes når tenningen slås på, eller tennes når du kjører, er det en feil med ABS-systemet. Bremsing vil fungere som normalt, men uten ABS.

Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellys for enhet for førerkorrigering

Se informasjonen om ”Enheter og hjelpemidler for førerkorrigering” i Del 2.

Dekktrykkvarsel

Se informasjonen om ”Dekktrykkvarsel” i Del 2.